JOB SEARCH

HEAD OF SALES

01/09/2021
ABOUT OUR CLIENT:

The client of Good Recruitment is a large corporation of Vietnam and India specializing in the production of narrow fabrics and medical equipment bandages, due to production expansion The Group needs to recruit the position:  HEAD OF SALES

JOB DECRIPTION:

 • Liên hệ và trả lời email của khách hàng liên quan đến đơn hàng/forecast orders & các khiếu nại liên quan đến lịch giao hàng/chất lượng sản phẩm & dịch vụ chăm sóc KH.
 • Contact & reply email of Customer relating to PO/Forecast orders as well as resolve the Claims about delivery/ product quality and customer service.
 • Làm việc với các phòng ban liên quan để xử lý & đáp ứng yêu cầu của KH: đơn hàng, lịch giao hàng, chất lượng sản phẩm
 • Work with other departments to handle and satisfy the customers’ demands: orders; order schedule, products quality.
 • Giám sát tiến độ thực hiện đơn hàng & đảm bảo hàng giao đúng tiến độ và đạt yêu cầu chất lượng KH yêu cầu.
 • Monitor the order processing & make sure that the order will be delivered on time & match Customer’s quality
 • Tiếp nhận & giám sát quá trình phát triển mẫu cho KH. Đảm bảo mẫu phát triển giao đúng tiến độ & đáp ứng yêu cầu của KH
 • Receive the sample request and monitor the development progress to make sure that the sample will be handover to Customer as committed schedule and meet Customer’s require.
 • Phân bổ công việc & Giám sát tiến độ công việc của nhóm đảm bảo công việc được giao hoàn thành đúng tiến độ và yêu cầu đưa ra.
 • Distribute the jobs & supervise the daily jobs of members in group as given request.
 • Đào tạo & phát triển các thành viên trong nhóm theo nhu cầu phát triển của KH.
 • Training & develop the team members as per the request of Customer business development
 •  Lập kế hoạch & thực hiện các chuyến thăm quan KH nhằm tìm hiểu nhu cầu KH về phát triển sản phẩm, chất lượng dịch vụ & nhu cầu sản xuất của KH  
 • Plan and implement the visits to the customers in order to learn about Customer demand about product development, service quality and production demand.
 • Làm báo cáo bán hàng theo tháng/quý/năm.
 • Do the monthly/quarterly/yearly sales reports as per Customer/BOD request.
 • Hỗ trợ Giám Đốc Kinh Doanh & Sales Marketing team trong việc báo giá & tìm kiếm KH. 
 • Support Sales Marketing team & Marketing Director in quotation & finding new Customer.

REQUIREMENTS:
 • University graduate.
 • Tốt nghiệp đại học
 • Over 5 years merchandising experience in foreign invested Company
 • Có 5 năm kinh nghiệm trở lên trong các công ty nước ngoài.
 • Computer skills: Microsoft Word, Excel, Power-point.
 •   Máy tính : Microsoft Word, Excel, Power-point
 • Communication
 •  Giao tiếp tốt
 • Follow up ability
 • Khả năng theo dõi đơn hàng
 • Willing to learn
 • Sẵn sàng học hỏi
 • Strong team spirit
 • Tinh thần tập thể
Candidates send CV to email: info@tuyendungtot.com.vn; Hotline: 0902336805
Bạn nghĩ gì về sản phẩm này? 0