JOB SEARCH

PHÓ BAN TÀI CHÍNH TẬP ĐOÀN

11/06/2022
I, THÔNG TIN KHÁCH HÀNG CỦA TUYENDUNGTOT JSC
Khách hàng của Tuyển dụng Tốt là Tập đoàn kinh tế đa ngành nghề hoạt động trong các lĩnh vực như kinh doanh bất động sản, dịch vụ khách sạn, luyện kim, khí đốt,... Do yêu cầu phát triển, Tập đoàn cần tuyển dụng vị trí: PHÓ BAN TÀI CHÍNH.

II, MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Phó ban Tài chính được nhấn mạnh vai trò trực tiếp chịu trách nhiệm về công tác quản lý hoạt động quản trị, hoạt động tài chính của các đơn vị thành viên và Tập đoàn.

- Nhận báo cáo tổng hợp từ bộ phận Tài chính của các đơn vị thành viên, phân tích, đánh giá và xử lý các vấn đề liên quan đến hoạt động tài chính quản trị.
- Tham mưu, hỗ trợ Trưởng ban Tài chính trong việc xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng năm, kế hoạch ngân sách theo định kỳ của các đơn vị thành viên và Tập đoàn.
- Thu xếp vốn ngắn hạn, vốn trung dài hạn cho các đơn vị thành viên.
- Kiểm soát và điều phối dòng tiền của các đơn vị thành viên đảm bảo thanh khoản ngắn hạn và dài hạn.
- Quản lý và phát triển đội ngũ nhân sự bộ máy tài chính nhằm đảm bảo công việc hiệu quả, thông suốt.
Tổng quan nhiệm vụ:
1. Đối với hoạt động Quản trị:

Từ báo cáo của bộ phận tài chính các đơn vị thành viên về toàn bộ hoạt động vận hành, sản xuất và kinh doanh:
- Làm rõ và xử lý các kiến nghị, đề xuất của các đơn vị thành viên, cụ thể như sau:

+ Xử lý các kiến nghị thuộc phạm vi trách nhiệm của Ban Tài chính.
+ Tổ chức các cuộc họp với Giám đốc tài chính của các đơn vị thành viên để nắm bắt các khó khăn, vướng mắc, từ đó đề ra các giải pháp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
+ Đánh giá tiến độ xử lý các giải pháp các đơn vị đã đề ra, từ đó đưa ra các giải pháp để đẩy nhanh quá trình xử lý các tồn tại, vướng mắc, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Mục tiêu: Đảm bảo tất cả các kiến nghị, đề xuất của bộ máy tài chính đều được xử lý.
- Theo dõi, chỉ đạo các giám đốc tài chính các đơn vị thành viên thực hiện các nhiệm vụ được giao.
2. Đối với hoạt động Tài chính:
Thẩm định kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và kế hoạch ngân sách định kỳ (tháng, quý, năm) của các đơn vị thành viên, trình cấp có thẩm quyền thông qua.

- Thẩm định kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm: Dựa trên các số liệu tổng hợp từ Kế toán tổng hợp và Kế hoạch sản xuất kinh doanh của các đơn vị thành viên, thực hiện phân tích chỉ ra tình trạng tài chính của từng đơn vị thành viên theo thời gian thực một cách tổng thể, để đánh giá sự phù hợp và tính khả thi của Kế hoạch kinh doanh hàng năm.
- Thẩm định kế hoạch ngân sách: Thực hiện thẩm định, đánh giá về sự phù hợp của Kế hoạch ngân sách do các đơn vị trình theo định kỳ (năm, quý, tháng), đảm bảo phù hợp với mục tiêu và định hướng của Ban lãnh đạo.
- Tổ chức cải tiến bộ máy tài chính, quy trình, mẫu biểu, báo cáo phục vụ công tác phân tích, quản trị kế hoạch và tài chính đáp ứng yêu cầu quản trị trong từng giai đoạn
3. Đối với hoạt động nguồn vốn:
- Định kỳ hàng năm lên kế hoạch thu xếp vốn ngắn hạn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm của các đơn vị thành viên, đảm bảo các hạn mức tín dụng được duy trì thường xuyên, liên tục, không bị gián đoạn ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.
- Phối hợp với các đơn vị thành viên xây dựng kế hoạch giải ngân phù hợp. Kiểm soát và điều phối dòng tiền của các đơn vị thành viên đảm bảo thanh khoản ngắn hạn và trung dài hạn.
- Đầu mối xử lý các vướng mắc trong quá trình giải ngân, quản lý khoản vay tại các tổ chức tín dụng.
- Đối với các dự án mới: Thực hiện thẩm định, đánh giá tính hiệu quả, khả thi về tài chính; Xây dựng kế hoạch thu xếp vốn đối với các dự án mới của Tập đoàn.
4. Đối với hoạt động quản lý bộ máy nhân sự trực thuộc:
- Kiểm soát chất lượng và theo dõi tiến độ công việc của đội ngũ cán bộ trực thuộc trên cơ sở phạm vi công việc được phân công bằng việc hướng dẫn, chỉ đạo và đánh giá.
- Phát triển đội ngũ nhân sự cấp dưới (Gồm giám đốc tài chính tại các đơn vị thành viên và các nhân viên thuộc Ban tài chính):

+ Chỉ đạo, hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ nghiệp vụ, kiểm tra, giám sát trong việc tuân thủ trong lĩnh vực tài chính theo các quy định của Công ty và/hoặc quy định của pháp luật.
+ Giao việc cụ thể và có chỉ dẫn rõ ràng, kiểm soát chặt chẽ kết quả công việc đầu ra nhằm phát triển các bài học kinh nghiệm cho nhân sự cấp dưới
+ Ghi nhận kịp thời và đánh giá nhân sự cấp dưới công bằng
+ Tổ chức các buổi họp chia sẻ kinh nghiệm hay các buổi đào tạo nhằm phát triển năng lực nhân sự cấp dưới
+ Xử lý kịp thời tất cả các kiến nghị của cấp dưới, nếu phát sinh các vấn đề không giải quyết được, cần ngay lập tức đề đạt lên cấp trên.

III, YÊU CẦU CÔNG VIỆC
- Tốt nghiệp trình độ Đại học trở lên các ngành liên quan tới Tài chính, Kiểm toán, Ngân hàng và các ngành liên quan khác.
- Có kinh nghiệm tối thiểu 5 năm tại vị trí quản lý có cấp độ tương tự.
- Nắm vững chuyên môn tài chính và quản lý tài chính.
- Là người có khả năng lãnh đạo, bao quát và quản lý tốt.
- Là người có khả năng tổng hợp, phân tích và đưa ra những kế hoạch / quyết định tài chính nhạy bén giúp bảo toàn và phát triển khối tài sản của doanh nghiệp.
- Khả năng dự trù và quản lý rủi ro tốt.
- Là người quyết đoán, bộc trực, có khả năng quản lý tốt

IV, LƯƠNG THƯỞNG VÀ PHÚC LỢI KHÁC
- Mức lương cao hưởng theo năng lực
- Được đóng BHXH (BHYT, BHXH)
- Được tăng cấp lương theo thâm niên
- Được tham gia vào môi trường trẻ năng động

Ứng viên gửi CV vào email: info@tuyendungtot.com.vn ; Hotline: 0902336805

Bạn nghĩ gì về sản phẩm này? 0