JOB SEARCH

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT MẢNG DẦU KHÍ

11/07/2022
I, THÔNG TIN KHÁCH HÀNG CỦA TUYENDUNGTOT JSC
Khách hàng của Tuyển dụng Tốt là Tập đoàn kinh tế đa ngành nghề hoạt động trong các lĩnh vực như kinh doanh bất động sản, dịch vụ khách sạn, luyện kim, khí đốt,... Do yêu cầu phát triển, Tập đoàn cần tuyển dụng vị trí: TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT MẢNG DẦU KHÍ

II, MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1. Kiểm soát tuân thủ, quản trị rủi ro
- Thẩm định, soát xét, phản biện các quy chế, quy trình, quy định từ các bộ phận chuyên môn;
- Đóng vai trò chủ đạo, dẫn dắt trong hoạt động kiểm soát tuân thủ. Triển khai đánh giá tuân thủ toàn bộ các quy chế, quy trình, quy định của tất cả các phòng ban. Lập biên bản vi phạm và kiến nghị xử lý vi phạm đối với nhân viên, các phòng ban chuyên môn khi phát hiện vi phạm;
- Phối hợp với các bộ phận chuyên môn nghiên cứu biện pháp cải tiến quy trình, quy định để nâng cao hiệu suất làm việc;
- Chủ trì quản lý, lưu trữ toàn bộ hệ thống quy chế, quy trình, quy định của Công ty;

2. Kiểm soát hệ thống tài chính kế toán, hệ thống quản trị
- Xây dựng, hoàn thiện hệ thống kiểm toán, kiểm soát nội bộ;
- Tổ chức triển khai kiểm soát và kiểm toán nội bộ định kỳ và đột xuất: kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo quản trị;
- Kiểm tra việc chấp hành chế độ kế toán, hạch toán kế toán theo chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành.
- Kiểm soát hiệu quả sử dụng ngân sách tại các bộ phận chuyên môn.
- Thông qua các cuộc kiểm tra định kỳ, phát hiện các nguy cơ, rủi ro tiềm tàng, lỗ hổng trong hệ thống quản trị, đề xuất biện pháp ngăn ngừa;
- Chỉ đạo và trực tiếp tham gia việc xây dựng kế hoạch, thiết lập các chương trình hành động về quản lý rủi ro;
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo, phân công của Ban lãnh đạo.

III, YÊU CẦU CÔNG VIỆC
Trình độ:
- Đại học Chuyên ngành: Nhân sự/kiểm toán/Tài chính/kế toán/ ngân hàng.
- Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm vị trí Quản lý về kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ hoặc kiểm toán độc lập
- Có hiểu biết về hệ thống quản trị, hiểu biết về tài chính – kế toán, kiểm toán, thuế..
- Hiểu biết về các nguyên tắc, phương pháp kiểm toán nội bộ
- Am hiểu kiến thức pháp luật liên quan đến lĩnh vực hoạt động của công ty
Kỹ năng:
- Kỹ năng tư duy chiến lược, định hướng, lập và triển khai kế hoạch, ra quyết định
- Kỹ năng đàm phán, thuyết phục
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, hợp tác, đàm phán thương lượng;
- Thành thạo Excel, Power Point, Word.
Khả năng:
- Định hướng và xây dựng chiến lược tốt, đánh giá và nhận định thị trường tốt
- Lập, theo dõi & thực hiện kế hoạch.
- Tư duy tổng hợp và phân tích; kỹ năng thuyết trình
- Lãnh đạo nhóm, tạo ảnh hưởng và phát triển nhân viên tốt.
- Quản lý và giám sát nhân sự thực hiện công việc.
- Giải quyết vấn đề và ra quyết định tốt.
- Có tâm huyết và trách nhiệm cao trong công việc;
- Có đạo đức nghề nghiệp, uy tín cá nhân;
- Tính gắn kết lâu dài;

Ứng viên gửi CV vào email: info@tuyendungtot.com.vn ; Hotline: 090 233 6805 / 096 850 8650
Bạn nghĩ gì về sản phẩm này? 0