JOB SEARCH

CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ

06/05/2022
I, THÔNG TIN KHÁCH HÀNG CỦA TUYENDUNGTOT JSC
Khách hàng của Tuyển dụng Tốt là Tập đoàn kinh doanh đa ngành nghề. Do yêu cầu phát triển mảng Bất động Sản, Tập đoàn cần tuyển dụng vị trí: CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH ĐẦU TƯ.

II, MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1. Xây dựng quy chế đầu tư áp dụng cho EWH và các CTTV
- Xây dựng quy chế đầu tư (bao gồm các danh mục đầu tư, các hạn mức đầu tư, phân quyền các công việc trong quá trình đầu tư,...) áp dụng chung cho tất cả các hoạt động đầu tư (bao gồm BĐS) của EWH và các CTTV;

2. Tìm kiếm và đánh giá cơ hội đầu tư: Thực hiện phân tích thị trường, pháp lý, hiện trạng đất để đưa ra đề xuất và lập phương án đầu tư trình Ban Lãnh đạo phê duyệt
- Thực hiện công tác tìm kiếm dự án, cơ hội đầu tư theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo;
- Tham gia đấu giá quyền sử dụng đất; Tham gia đấu thầu dự án;
- Phân tích pháp lý dự án, tìm hiểu thông tin quy hoạch dự án, phân tích thị trường để đề xuất các kịch bản đầu tư sơ bộ;
- Nghiên cứu hiện trạng đất của dự án để lập phương án giải phóng mặt bằng (nếu có), dự kiến tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất;
- Lập báo cáo tổng hợp đánh giá cơ hội đầu tư, phân tích hiệu quả dự án, phân tích rủi ro, phân tích cơ hội và thách thức... để trình Lãnh đạo công ty xem xét và phê duyệt;
- Chuẩn bị hồ sơ đề xuất đầu tư và phối hợp với Phòng Phát triển dự án để thực hiện thủ tục xin cấp phép/ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án;
- Tổng hợp thông tin, phân tích và đánh giá tổng mức đầu tư, dòng tiền dự án, báo cáo tính toán hiệu quả dự án.

3. Phối hợp với các phòng, ban liên quan lập kế hoạch triển khai dự án, tham gia triển khai dự án theo phân công trong kế hoạch triển khai đã được duyệt
- Đàm phán làm việc với đối tác theo phân công của Lãnh đạo để tiếp nhận dự án đầu tư
- Soạn thảo các hợp đồng có liên quan đến các dự án đầu tư được tiếp nhận
- Lập Phương án tài chính thực tế cung cấp cho Phòng Tài chính để thu xếp vốn thực hiện dự án
- Báo cáo Lãnh đạo kịp thời tình hình đàm phán, kết quả đàm phán.

4. Các hoạt động khác: Thu thập và cập nhật thông tin về thị trường BĐS để tham mưu Ban Lãnh đạo; Thực hiện báo cáo phân tích các tờ trình, lập phương án định giá BĐS, lập phương án định giá đầu tư góp vốn hoặc cổ phần,... theo yêu cầu của ban lãnh đạo.

III, YÊU CẦU CÔNG VIỆC
- Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Đầu tư, Tài chính, Kinh tế,… hoặc các chuyên ngành khác liên quan.
- Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm về đầu tư/ phân tích tài chính dự án/Định giá.
- Sở hữu các chứng chỉ quốc tế liên quan tới Tài chính như CFA, ACCA,…là một lợi thế
- Có hiểu biết về tài chính dự án, pháp luật đầu tư, có kinh nghiệm phân tích, khảo sát thị trường, soạn thảo hợp đồng, pháp lý dự án.
- Có khả năng đọc hiểu, giao tiếp tiếng Anh là một lợi thế.
- Có kỹ năng giao tiếp, đám phán tốt, kỹ năng giải quyết tình huống, sử dụng thành thạo tin học văn phòng và biết soạn thảo các văn bản, báo cáo nghiệp vụ.
- Trung thực, cẩn thận, mong muốn gắn bó lâu dài.

IV, LƯƠNG THƯỞNG VÀ PHÚC LỢI KHÁC:
- Mức lương cao hưởng theo năng lực
- Được đóng BHXH (BHYT, BHXH)
- Được tăng cấp lương theo thâm niên
- Được tham gia vào môi trường trẻ năng động

Ứng viên gửi CV vào email: info@tuyendungtot.com.vn ; Hotline: 0902336805
Bạn nghĩ gì về sản phẩm này? 0