JOB SEARCH

GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ MẢNG SẢN XUẤT - LẮP RÁP Ô TÔ

20/04/2022
I, THÔNG TIN KHÁCH HÀNG CỦA TUYENDUNGTOT JSC
Khách hàng của Tuyển dụng Tốt là Công ty chuyên Sản xuất - Lắp ráp Ô tô. Do yêu cầu phát triển, Công ty cần tuyển dụng vị trí: GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

II, MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1. Xây dựng và phát triển hệ thống quản trị nhân sự:
- Xây dựng, khai thác và quản lý hệ thống quản trị nhân sự. Nghiên cứu, đề xuất và áp dụng các hệ thống quản trị phù hợp
- Hoạch định nguồn nhân lực theo chiến lược phát triển của Công ty từng giai đoạn bao gồm: phân tích thực trạng nguồn nhân lực, dự báo nhu cầu nhân lực, xây dựng nguyên tắc/quy trình/chính sách nhân sự, rà soát sắp xếp nhân sự phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả nguồn nhân lực
- Phối hợp cùng các bộ phận xây dựng định biên nhân sự, hệ thống mô tả công việc, tiêu chuẩn công việc của nhân viên tại từng vị trí;
- Xây dựng khung năng lực, từ điển năng lực và đánh giá hệ thống tiêu chuẩn năng lực cho CBNV của từng bộ phận
- Phối hợp cùng các bộ phận xây dựng lộ trình nghề nghiệp cho CBNV
- Tham mưu, tư vấn cho Ban TGĐ về chiến lược nhân sự, xây dựng cơ cấu tổ chức, bản đồ nhân sự, chính sách phát triển nguồn nhân lực trong trung, dài hạn đảm bảo thực thi chiến lược phát triển của Công ty.

2. Thu hút nhân tài:
- Xây dựng, triển khai và quản lý các kế hoạch tạo nguồn, thu hút nhân tài theo đúng tầm nhìn, sứ mệnh, mục tiêu Công ty
- Tạo nguồn và tuyển dụng các vị trí theo nhu cầu và định biên nhân sự đã được phê duyệt của Công ty
- Định vị và xây dựng thương hiệu Nhà tuyển dụng cho Công ty

3. Phát triển nguồn nhân lực:
- Xây dựng, triển khai và quản lý các kế hoạch training nội bộ nhằm phát triển kỹ năng, năng lực cho nhân sự công ty
- Chỉ đạo xây dựng chương trình đào tạo, phối hợp với các phòng ban xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình đào tạo nội bộ phát triển nghề nghiệp, nâng cao nghiệp vụ, năng lực quản lý của CBNV

4. Phát triển văn hóa doanh nghiệp:
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, quy tắc ứng xử và triển khai các chính sách phát triển văn hóa doanh nghiệp, đảm bảo duy trì và phát triển văn hóa doanh nghiệp theo giá trị cốt lõi của Công ty

MỤC TIÊU VỊ TRÍ:
- Chịu trách nhiệm quản lý tất cả các hoạt động liên quan đến tạo nguồn, tuyển dụng, đào tạo phát triển tổ chức và hoạch định chiến lược nhân sự và phát triển nguồn nhân lực nhằm hiện thực hóa chiến lược kinh doanh của Công ty thông qua việc tối ưu hiệu quả nguồn nhân lực;
- Xây dựng, phát triển thương hiệu Nhà tuyển dụng, văn hóa doanh nghiệp theo tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi của Công ty;


III, YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. Kinh nghiệm:
- Kinh nghiệm: tối thiểu 5 năm ở vị trí quản lý tương đương và 7 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực nhân sự tại các tổ chức có quy mô trên 1000 nhân sự
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý nhân sự tại ngành Ô tô
- Ưu tiên ứng viên có thể mạnh về quản lý hệ thống nhân sự, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, thu hút – giữ chân và phát triển nhân tài

2. Kiến thức/ Chuyên môn Có Liên Quan :
- Am hiểu về bộ Luật lao động, Luật Thuế TNCN, Luật BHXH…
- Hiểu về phương pháp xây dựng KPIs, OKRs; phương pháp xây dựng cơ cấu và định biên nhân sự
- Tiếng Anh giao tiếp

3. Kỹ năng:
- Kỹ năng lắng nghe, biết nắm bắt tâm lý con người
- Khả năng giao tiếp, thuyết trình, thuyết phục, tư duy logic tốt
- Kỹ năng quản lý, lãnh đạo; xây dựng, lên kế hoạch và giải quyết vấn đề linh hoạt, hiệu quả

4. Năng lực:
- Tư duy cởi mở, sáng tạo, nhạy bén, thích nghi tốt với sự thay đổi, nâng cấp của Công ty
- Có khả năng gây ảnh hưởng, huấn luyện, truyền cảm hứng, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt

IV, LƯƠNG THƯỞNG VÀ PHÚC LỢI KHÁC:
  • - Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp
    - Xét thay đổi thu nhập hàng năm
    - Không gian làm việc mở với trang thiết bị hiện đại
    - Các hoạt động văn hóa, thiện nguyện phong phú và sôi nổi
Ứng viên gửi CV vào email: info@tuyendungtot.com.vn ; Hotline: 0902336805
Bạn nghĩ gì về sản phẩm này? 0