JOB SEARCH

GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH HCM MẢNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

18/01/2022
I, THÔNG TIN KHÁCH HÀNG CỦA TUYENDUNGTOT JSC

Khách hàng của Tuyển dụng Tốt là Công ty về Bất động sản. Do yêu cầu phát triển, Công ty cần tuyển dụng vị trí: Giám đốc chi nhánh HCM mảng kinh doanh BĐS

II, MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 
1. Trách nhiệm công việc
a) Quản lý vận hành:
- Chịu trách nhiệm triển khai và giám sát công tác quản lý chung đối với các hoạt động tại
Văn phòng đại diện, đảm bảo định biên nhân sự, định mức chi phí vận hành…
- Phê duyệt các văn bản, chứng từ theo thẩm quyền, kiểm soát và ký duyệt báo cáo liên quan
đến hoạt động của Văn phòng đại diện.
- Thay mặt Ban lãnh đạo công ty quan hệ ngoại giao với các chủ đầu tư, đối tác, khách hàng;
các cơ quan chức năng ban ngành địa phương; cơ quan báo chí… Đại diện cho Công ty làm
việc với các cơ quan, đối tác tại chi nhánh theo ủy quyền.
- Thực hiện quản lí tài chính theo đúng quy trình được Ban Lãnh đạo duyệt. Thực hiện kế
hoạch tài chính căn cứ theo kế hoạch kinh doanh
- Trực tiếp xây dưng, tham mưu sửa đổi quy trình công việc cho phù hợp với thực tế tại Văn
phòng đại diện một cách tối ưu.
- Đại diện công ty phát triển thương hiệu tại Chi nhánh.
b) Đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự:
- Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn và thực hiện nghiệp vụ đào tạo CBNV của Văn phòng đại diện
- Trực tiếp tham gia công tác tuyển dụng và xây dựng đội ngũ
- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và đoàn kết tại Văn phòng đại diện
c) Quản lý kinh doanh:
- Xây dựng và đề xuất kế hoạch kinh doanh, điều hành và quản lý việc thực hiện kế hoạch
kinh doanh và chính sách kinh doanh đã được duyệt; bảo đảm hiệu quả kinh doanh, đảm bảo
thực hiện tốt kế hoạch doanh số và lợi nhuận được giao của Chi nhánh.
- Phối hợp với các Giám đốc kinh doanh thực hiện chiến lược kinh doanh của chi nhánh.
- Giải quyết các sự vụ phát sinh tới CĐT/ khách hàng trong phạm vi quyền hạn của mình.
d) Các nhiệm vụ khác:
- Báo cáo định kỳ/đột xuất về các hoạt động của Chi nhánh cho Ban Lãnh đạo
- Các công việc khác theo tình hình thực tế phát sinh.
e) Công tác báo cáo
2. Quyền hạn
- Quyền về tổ chức nhân sự tại Văn phòng đại diện: Đề xuất với Ban Lãnh đạo phương án kế
hoạch nhân sự: sắp xếp – phân công, tuyển dụng – nghỉ việc, khen thưởng – kỷ luật… theo
quy định của Công ty.
- Có thẩm quyền quyết định mọi hoạt động, chi phí, nhân sự, các vấn đề phát sinh tại Văn
phòng đại diện nhưng chỉ giải quyết trong phạm vi quyền hạn của mình.
- Có thẩm quyền ký duyệt các khoản chi phí phục vụ hoạt động kinh doanh theo kế hoạch đã
được Ban Lãnh đạo phê duyệt; ký các loại văn bản liên quan đến chức năng nhiệm vụ như:
Báo cáo, quyết định, thông báo, hợp đồng kinh tế… của Văn phòng đại diện theo ủy quyền.
- Có quyền kiểm tra hoặc yêu cầu nhân viên cấp dưới báo cáo tất cả những vấn đề liên quan
đến hoạt động vận hành, kinh doanh tại Văn phòng đại diện.
- Đề xuất định hướng chiến lược phát triển Văn phòng đại diện
- Đào tạo cấp dưới trực thuộc và bộ phận kinh doanh khi có yêu cầu.
 
III, YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Thời gian làm việc: Giờ hành chính từ 8h30-12h30 và 13h30-17h30, từ thứ hai đến sáng thứ
bảy
- Được hưởng các quyền lợi về lương thưởng, phúc lợi… theo đúng Điều lệ và các Quy định
của Công ty tương đương với chức danh này.
- Được tham dự các khóa đào tạo, hội thảo về lĩnh vực liên quan đến chuyên môn.
- Được tham gia các buổi đào tạo chuyên sâu về kiến thức dự án bán hàng của các tập đoàn
lớn (Bimgroup, Vingroup, Dojiland, Flamingo…)
- Tham gia BHXH ngay sau khi hết thử việc

 
IV, LƯƠNG THƯỞNG VÀ PHÚC LỢI KHÁC:
  • Mức lương cao hưởng theo năng lực
  • Được đóng BHXH (BHYT, BHXH)
  • Được tăng cấp lương theo thâm niên
  • Được tham gia vào môi trường trẻ năng động
  • Ứng viên gửi CV vào email: info@tuyendungtot.com.vn ; Hotline: 0902336805

Bạn nghĩ gì về sản phẩm này? 0