JOB SEARCH

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

17/02/2023
I, THÔNG TIN KHÁCH HÀNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TUYENDUNGTOT
Khách hàng của Tuyendungtot là một Tập đoàn Bưu chính viễn thông hoạt động trong lĩnh vực:
- Sản phẩm, dịch vụ viễn thông - CNTT - đa phương tiện;

- Khảo sát, tư vấn, thiết kế, lắp đặt, khai thác, bảo trì, sửa chữa và cho thuê các công trình viễn thông - CNTT;

- Nghiên cứu phát triển, sáng chế, sản xuất các thiết bị, sản phẩm viễn thông – CNTT;

- Kinh doanh, phân phối sản phẩm, thiết bị viễn thông – CNTT;

- Các dịch vụ bao gồm khuyến mãi, nghiên cứu thị trường, tổ chức các hội nghị và triển lãm liên quan đến viễn thông và CNTT;

- Kinh doanh bất động sản, dịch vụ cho thuê văn phòng;

- Dịch vụ tài chính trong lĩnh vực viễn thông, CNTT và truyền thông đa phương tiện.
Do yêu cầu phát triển, Tập đoàn cần tuyển dụng vị trí:  TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH
 

II, MÔ TẢ CÔNG VIỆC
A. Mục đích công việc

1. Chịu trách nhiệm lập kế hoạch và định hướng chiến lược chung cho việc kinh doanh của Ban Kinh doanh.
2. Điều hành và chịu trách nhiệm cho toàn bộ hoạt động của Ban Kinh doanh
3. Chịu trách nhiệm về lợi nhuận, hướng phát triển và tăng trưởng của Ban Kinh doanh
4. Đảm bảo đạt được các mục tiêu hiện tại và tương lai của Ban Kinh doanh như mong đợi của Ban Tổng giám đốc Tổng công ty về tăng trưởng doanh số, lợi nhuận, chất lượng sản phẩm dịch vụ, phát triển nhân tài và các hoạt động khác.
5. Lập kế hoạch kinh doanh và marketing.
6. Quản lý nhân viên để đảm bảo đạt được kết quả tốt nhất.
7. Đánh giá tình hình hoạt động Ban và báo cáo các kết quả với Ban Tổng Giám đốc.

B. Chức năng & Nhiệm vụ:
1. Tổ chức, điều hành
- Xây dựng và tổ chức triển khai các biện pháp, chương trình hành động thúc đẩy kinh doanh dịch vụ thuộc BU phụ trách (Định kỳ tháng/quý/năm)
=> Kết quả đầu ra: Chương trình hành động theo từng giai đoạn
- Xây dựng, trình TGĐ phê duyệt kế hoạch kinh doanh, P&L dự án (Định kỳ tháng/quý/năm)
=> Kết quả đầu ra: Bản chiến lược kế hoạch kinh doanh tổng thể, tạo ra sức cạnh tranh
- Thiết kế, xây dựng SPDV, chính sách kinh doanh, chương trình trọng điểm (Định kỳ tháng/quý/năm)
=> Kết quả đầu ra: Sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường
- Phụ trách, điều phối tổng thể, phân công tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình hành động đề ra để đạt mục tiêu kinh doanh (Định kỳ tháng/quý/năm)
=> Kết quả đầu ra: Kế hoạch đề ra được phân công thực hiện cụ thể, rõ ràng nhằm đạt được mục tiêu
- Điều hành, giám sát: Kênh bán; công tác bán hàng, triển khai cung cấp dịch vụ đối với các đơn vị trực thuộc (Định kỳ tháng/quý/năm)
=> Kết quả đầu ra: Kế hoạch đề ra được phân công thực hiện cụ thể, rõ ràng nhằm đạt được mục tiêu.

2. Giám sát, đánh giá

- Đánh giá việc triển khai chính sách, kế hoạch kinh doanh (Định kỳ hàng tháng)
- Giám sát công tác triển khai của các đơn vị trực thuộc (Định kỳ hàng tháng)
=> Kết quả đầu ra: Bảo cáo đánh giá công tác triển khai chính sách, kế hoạch kinh doanh cụ thể, chi tiết

- Chỉ đạo tiếp nhận các phản hồi, kịp thời phát hiện các vấn đề (Định kỳ hàng tuần)
- Triển khai phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của đơn vị trong quá trình tổ chức kinh doanh, bán dịch vụ (Định kỳ hàng tuần)
=> Kết quả đầu ra: Các khó khăn, vướng mắc của đơn vị được xử lý kịp thời, hỗ trợ hiệu quả cho đơn vị bán hàng.

3. Nghiên cứu & phát triển

- Điều hành công tác nghiên cứu, phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường, chủ trương của cơ quan QLNN (Định kỳ tháng/quý/năm)
- Chủ trì các công tác xây dựng sản phẩm từ việc hình thành ý tường, sàng lọc ý tưởng, phát triển và thử nghiệm mô hình sản phẩm; triển khai thử nghiệm,… (Định kỳ tháng/quý/năm)
- Tổ chức triển khai phát triển thị trường, bán hàng dẫn dắt (Định kỳ tháng/quý/năm)
=> Đưa ra được các sản phẩm đáp ứng kịp thời nhu cầu của thị trường
- Chỉ đạo triển khai cung cấp dịch vụ, hỗ trợ khách hàng, tối ưu sản phẩm và trải nghiệm khách hàng (Định kỳ tháng/quý/năm)
=> Kết quả đầu ra: Dịch vụ, sản phẩm cung cấp cho KH đảm bảo tối ưu, hỗ trợ theo quy định.

4. Nhân sự
- Xây dựng kế hoạch nhân sự, nguồn nhân sự dài và ngắn hạn; trực tiếp tham gia tuyển dụng nhân sự (Hàng năm)
=> Kết quả đầu ra: Có bản kế hoạch.
- Đề xuất cơ chế lương, khen thưởng phù hợp với chiến lược và mục tiêu của Tổng công ty (Hàng năm)
=> Kết quả đầu ra: Cơ chế, Quy chế

5. Tài chính
- Xây dựng ngân sách, định mức chi phí triển khai Kinh doanh
=> Kết quả đầu ra: Thông tin quản trị và biện pháp tăng cường quản trị
- Định kỳ theo dõi kiểm soát và đánh giá, điều chỉnh ngân sách và định mức chi phí.
=> Kết quả đầu ra: Thông tin quản trị và biện pháp tăng cường quản trị

6. Công tác khác
- Thực hiện công tác báo cáo thường xuyên và đột xuất các nhiệm vụ được phân công đúng thời hạn quy định (Hàng tuần)
=> Kết quả đầu ra: Đầy đủ, chính xác, đúng thời gian quy định
- Các nhiệm vụ khác được phân công (Khi phát sinh)
=> Kết quả đầu ra: Kịp thời & Hiệu quả

III, YÊU CẦU CÔNG VIỆC
- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện tử viễn thông, công nghệ thông tin
- Kinh nghiệm;  Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm liên quan
- Có kỹ năng sử dụng tiếng Anh thành thạo
- Kiến thức:
+ Hiểu biết về tình hình kinh doanh dịch vụ được giao phụ trách
+ Kinh doanh và marketing
+ Am hiểu các vấn đề liên quan đến sản phẩm: pháp lý dịch vụ, thị trường, đối thủ, nghiệp vụ và kỹ thuật liên quan
- Kỹ năng chuyên môn:
+ Kỹ năng phân tích & nghiên cứu thị trường
+ Kỹ năng lập và quản lý kế hoạch sản phẩm
+ Kỹ năng thuyết trình và truyền đạt
- Kỹ năng quản lý:
+ Kỹ năng tổ chức công việc, tổ chức, quản lý dự án
+ Tổ chức và giám sát thực hiện công việc 
+ Hướng dẫn, đào tạo, kèm cặp nhân viên
+ Lãnh đạo
- Kỹ năng bổ trợ:
+ Kỹ năng giao tiếp
+ Kỹ năng làm việc nhóm
+ Kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề
+ Sử dụng thuần thục phần mềm ứng dụng soạn thảo văn bản, bảng tính (Excel), phần mềm ERP
- Thái độ: 
+ Cam kết
+ Trung thực
+ Chủ động trong công việc

 
IV, LƯƠNG THƯỞNG VÀ PHÚC LỢI KHÁC
- Lương và các chế độ khác: thỏa thuận.
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, có khả năng thăng tiến.
- Có cơ hội được tham gia các khóa đào tạo để nâng cao trình độ và năng lực công tác.
- Có cơ hội để phát huy tối đa năng lực bản thân.
- Được đóng BHXH, BHTN, BHYT theo quy định và tham gia BHSK, chính sách khen thưởng, phúc lợi theo quy định của Tập đoàn.

Ứng viên gửi CV vào email: info@tuyendungtot.com.vn ; Hotline: 090 233 6805  / 096 850 8650

Bạn nghĩ gì về sản phẩm này? 0