JOB SEARCH

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG

12/08/2022
I, THÔNG TIN KHÁCH HÀNG CỦA TUYENDUNGTOT JSC
Khách hàng của Tuyển dụng Tốt là Công ty Kinh doanh Bất Động Sản hàng đầu tại Việt Nam. Do yêu cầu phát triển, Công ty cần tuyển dụng vị trí: GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG

II, MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về chất lượng công việc chung của Ban quản lý xây dựng;
- Chịu trách nhiệm về việc triển khai các Dự án, điều phối các nhà thầu đảm bảo thi công đúng theo hợp đồng đã ký, đúng thiết kế được duyệt, đạt mục tiêu tiến độ; đảm bảo tuân thủ các quy trình, quy định trong quá trình thi công;
- Tổ chức công tác quản lý, giám sát chất lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trên công trình theo quy định hiện hành của Tập đoàn và Nhà nước;
- Kịp thời xử lý và báo cáo ngay cho Lãnh đạo các vấn đề bất cập trong quá trình thi công, các sự cố công trình để kip thời xử lý;
- Đề xuất với Lãnh đạo các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công và nâng cao chất lượng công trình đảm bảo hiệu quả kinh tế;
- Quản lý, tổ chức công tác nghiệm thu với CQNN, nghiệm thu cho nhà thầu, bàn giao với Đơn vị vận hành;
- Quản lý công tác lưu trữ hồ sơ pháp lý của dự án theo quy định của pháp luật;
- Chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề phát sinh với chính quyền địa phương, các cơ quan hữu quan trong quá trình thi công theo phân công;
- Thực hiện các công việc về kế hoạch, nhân sự, tài chính, quản trị rủi ro...theo yêu cầu.
- Chi tiết công việc trao đổi cụ thể trong quá trình phỏng vấn.

III, YÊU CẦU CÔNG VIỆC
1. Năng lực chuyên môn

- Hiểu ưu/nhược điểm của Nhà thầu đối chiếu với yêu cầu về chất lượng để có những đề xuất thay đổi nếu cần
- Khả năng chỉ đạo, giải quyết, điều phối khi có các vướng mắc
- Khả năng phát hiện các vấn đề bất hợp lý của thiết kế để đề xuất điều chỉnh
- Khả năng xây dựng, cập nhật quy trình và phương pháp thi công tiêu chuẩn chất lượng mới nhất 
- Khả năng đào tạo về chuyên môn Xây dựng 
- Khả năng kiểm soát chất lượng, kết nối.
- Hiểu tính kết nối từ chi tiết đến tổng thể tiến độ đã được PD của dự án
- Khả năng đưa ra các cảnh báo, đề xuất thay đổi đối với những nhà thầu không đáp ứng được yêu cầu tiến độ đã cam kết
- Khả năng chỉ đạo, giải quyết, điều phối khi có các vướng mắc đáp ứng tiến độ đặt ra
- Khả năng đề xuất thay đổi tiến độ dựa trên những căn cứ hợp lý
- Khả năng đào tạo về chuyên môn nhân viên dưới quyền
- Khả năng kiểm soát công việc, kết nối
- Khả năng đào tạo chuyên môn nhân viên dưới quyền
2. Năng lực lãnh đạo/ quản lý và năng lực chung

- Năng lực tư duy
- Hoạch định chiến lược
- Tổ chức bộ máy và xây dựng hệ thống quy định, quy chế
- Lập và triển khai kế hoạch hành động
- Quản lý Nhân sự
- Quản lý Tài chính
- Quản trị rủi ro
- Thanh tra và kiểm tra chất lượng
- Quản lý chất lượng, dịch vụ và liên tục cải tiến
3. Yêu cầu khác

- Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Xây dựng, Kiến trúc
- Chứng chỉ hành nghề Quản lý dự án hạng I
- Tối thiểu 10 năm kinh nghiệm và có tối thiểu 3-5 năm với vị trí tương đương hoặc có tối thiểu 2 năm làm GĐ BQXLD tại khối XD

IV, LƯƠNG THƯỞNG VÀ PHÚC LỢI KHÁC
- Mức lương cao hưởng theo năng lực
- Được đóng BHXH (BHYT, BHXH)
- Được tăng cấp lương theo thâm niên
 
Ứng viên gửi CV vào email: info@tuyendungtot.com.vn ; Hotline: 090 233 6805 / 096 850 8650
Bạn nghĩ gì về sản phẩm này? 0