JOB SEARCH

GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ TẬP ĐOÀN BĐS

09/11/2022
I, THÔNG TIN KHÁCH HÀNG CỦA TUYENDUNGTOT JSC
Khách hàng của Tuyển dụng Tốt là một Tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực Bất động sản rất có uy tín tại Hà Nội. Do nhu cầu mở rộng kinh doanh, Tập đoàn cần tuyển dụng cho vị trí: GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

II, MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1. Tuyển dụng
- Xây dựng chính sách và quy trình Tuyển dụng phù hợp với định hướng của Tập đoàn
- Xây dựng thương hiệu Tuyển dụng
- Xây dựng Nguồn nhân lực chất lượng theo chiến lược kinh doanh ngắn và dài hạn
* Yêu cầu đầu ra: 
- Đáp ứng và phù hợp với chiến lược, hoạt động Kinh doanh và yêu cầu của Ban lãnh đạo Tập đoàn
- Xây dựng được chính sách thăng tiên và thay thế nhân sự
2. Đào tạo và phát triển nguồn Nhân sự
- Xây dựng chính sách đào tạo
- Tổ chức và thực hiện các chương trình đào tạo để nâng cao năng lực, kỹ năng chuyên môn, phát triển tài năng ở các phòng ban
- Định hướng phát triển nghề nghiệp cho  nhân viên và quản lý cấp trung trở lên
- Đảm bảo hiệu quả và ứng dụng các chương trình đào tạo Phát triển NNL
- Theo dõi việc thực hiện cam kết sau đào tạo để phát triển NNL
* Yêu cầu đầu ra: Đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng, chuyên nghiệp có tinh thần hoàn thành các nhiệm vụ kinh doanh của Tập đoàn 
3. Tiền lương và chính sách phúc lợi
- Tham mưu/ xây dựng các chế độ, chính sách lương, thưởng và các đãi ngộ thu hút và giữ NNL chất lượng
- Đánh giá năng suất lao động và xét lương thưởng NLĐ theo từng tháng theo chỉ số đo lường KPI
- Đảm bảo các chế độ, phúc lợi của NLĐ
* Yêu cầu đầu ra: Đảm bảo công tác chế độ và chính sách của Tập đoàn luôn tuân thủ đúng theo Quy định của Pháp luật và chủ trương của Tập đoàn
4. Quản trị hệ thống quy trình, quy định nhân sự
- Soạn thảo, xây dựng, tổ chức, hướng dẫn, giám sát, đánh giá, kiểm tra việc thực hiện
- Tiến hành hoạt động hướng dẫn các Trưởng bộ phận hoặc nhân viên trong toàn Tập đoàn thực hiện các chính sách nhân sự mới
* Yêu cầu đầu ra: Các quy trình, quy định nhân sự hoạt động hiệu quả và phục vụ cho lợi ích của Tập đoàn và người lao động
5. Công tác hành chính
- Sắp xếp và phân công việc cho nhân viên trong phòng thực hiện tốt công tác hành -    chính phục vụ dự án của Tập đoàn
- Tổ chức thực hiện các hoạt động hành chính về dự án được hoàn thiện từ giai đoạn thông tin dự án đến giai đoạn phân phối dự án
- Hỗ trợ các phòng ban trong công tác chuẩn bị hồ sơ thủ tục cho các dự án
- Thực hiện các công tác hành chính như mua sắm và hỗ trợ các sự kiện của Tập đoàn
- Thực hiện các chỉ đạo khác của TGĐ
* Yêu cầu đầu ra: Đảm bảo theo đúng quy trình và quy định của Tập đoàn
6. Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp
- Xây dựng và triển khai văn hoá Tập đoàn
- Xây dựng kế hoạch triển khai từng nội dung cụ thể về vấn đề văn hóa Tập đoàn tùy thuộc vào các giai đoạn phát triển của Tập đoàn
- Xây dựng các kế hoạch, hướng dẫn thực hiện chi tiết từng hoạt động văn hoá Tập đoàn theo kế hoạch được duyệt
- Làm cầu nối giữa lãnh đạo Tập đoàn và toàn thể nhân viên
- Lập kế hoạch và tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, hội họp, thảo luận nhóm, chia sẻ, giao lưu văn hóa, văn nghệ, các hoạt động thể thao... trong nội bộ Tập đoàn hoặc với các tổ chức khác
- Nắm bắt tâm tư tình cảm, nguyện vọng của nhân viên để kịp thời có biện pháp ổn định tư tưởng của nhân viên
- Chỉ đạo thực hiện các hoạt động truyền thông tại các bộ phận trong Tập đoàn về hoạt động xây dựng thực hiện văn hóa Tập đoàn;
* Yêu cầu đầu ra: Xây dựng được hệ thống các chuẩn mực hành vi và các giá trị được chia sẻ giữa các CBNV trong Tập đoàn

III, YÊU CẦU CÔNG VIỆC
- Am hiểu quản trị nguồn nhân lực; quản trị hành chính và thị trường lao động.
- Kỹ năng quản lý thời gian;a
- Kỹ năng quản lý, điều hành;
- Xây dựng hệ thống;
- Lập kế hoạch và kiểm soát công việc;
- Đào tạo và phát triển nhân viên;
- Giải quyết vấn đề và ra quyết định.
- Có kinh nghiệm tối thiểu 8 năm trong mảng nhân sự, trong đó có 5 năm làm việc ở vị trí tương đương tại các Công ty & Tập đoàn Bất động sản.
- Kỹ năng tốt về việc lập kế hoạch, xây dựng mục tiêu làm việc cho bộ phận và cá nhân.
- Làm việc độc lập/theo nhóm, chịu được áp lực cao trong công việc
- Có phong cách làm việc năng động và chuyên nghiệp.
- Trung thực, thẳng thắn; tinh thần trách nhiệm cao.
- Chịu được áp lực cao trong công việc
- Sức khỏe tốt

IV, LƯƠNG THƯỞNG VÀ PHÚC LỢI KHÁC
- Lương: Mức lương Cạnh tranh
- Được đóng đầy đủ các loại BHXH, BHYT theo quy định của Nhà nước.
- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, các sếp trẻ

Ứng viên gửi CV vào email: info@tuyendungtot.com.vn ; Hotline: 090 233 6805  / 096 850 8650


Bạn nghĩ gì về sản phẩm này? 0