JOB SEARCH

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH MẢNG KHÁCH SẠN

22/09/2022
I, THÔNG TIN KHÁCH HÀNG CỦA TUYENDUNGTOT JSC
Khách hàng của Tuyển dụng Tốt là Tập đoàn kinh tế đa ngành nghề hoạt động trong các lĩnh vực như kinh doanh bất động sản, dịch vụ khách sạn, luyện kim, khí đốt,... Do yêu cầu phát triển, Tập đoàn cần tuyển dụng vị trí: GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH MẢNG KHÁCH SẠN.

II, MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Các trách nhiệm chính:
1. Lập ngân sách; Hỗ trợ hoạch định chiến lược kinh doanh về phần tài chính.
2. Xây dựng kế hoạch phân bổ nguồn vốn, kế hoạch ngân sách cho từng năm.
3. Hoàn thiện hệ thống chính sách, quy định, quy trình có liên quan đến quản trị tài chính và kế toán.
4. Lập kế hoạch quản lý vốn, dòng tiền để đảm bảo hoạt động trong thời gian trung hoặc dài hạn.
5. Đánh giá chất lượng công việc; kiểm soát tính tuân thủ theo chính sách / quy định của Bộ máy tài chính
6. Hỗ trợ Kế toán trưởng trong việc tổ chức triển khai công tác kế toán, thuế cho các công ty trong hệ thống
7. Thực hiện các nhiệm vụ tài chính – kế toán nhằm hỗ trợ công tác vận hành, kinh doanh của công ty và Tập đoàn
8. Tham gia và hỗ trợ điều hành bộ máy nhân sự của hệ thống kế toán, tuyển dụng, đào tạo và bố trí nhân sự phù hợp với yêu cầu công việc. Thưc hiện kiểm soát, kiểm tra các lỗi phát sinh trong công việc;
9. Các công việc khác theo sự phân công từ Ban lãnh đạo
Vai trò giám đốc tài chính:
• Quản lý các mối quan hệ bên ngoài với đơn vị kiểm toán, thanh tra thuế và các nhà đầu tư.
• Quản lý dòng tiền của Công ty: xem xét và phê duyệt kế hoạch dòng tiền, kế hoạch thu chi.
• Quản lý toàn bộ quy trình tài chính kế toán nội bộ hàng ngày.
• Xem xét, đệ trình và trình bày kế hoạch tài chính và ngân sách của Công ty cho Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị.
• Quản lý rủi ro của Công ty, bao gồm rủi ro hoạt động và rủi ro tài chính và đề xuất các biện pháp phòng ngừa đối với những rủi ro này.
• Xem xét và thông qua các báo cáo tài chính và báo cáo quản trị.
Vai trò đại diện của nhà đầu tư:
• Hỗ trợ Tổng Giám đốc trong việc chuẩn bị các kế hoạch hành động của Công ty.
• Làm việc với đội ngũ quản lý khách sạn để thảo luận và giải quyết các vấn đề hoạt động vận hành.
• Thiết lập và củng cố các chính sách và thủ tục nội bộ để thực hiện Văn hóa và tầm nhìn của công ty / khách sạn.
• Đánh giá hiệu quả kinh doanh của KS và đưa ra hướng những cải tiến.
• Quản lý mối quan hệ với chính quyền địa phương, khách hàng và nhà cung cấp.

III, YÊU CẦU CÔNG VIỆC

- Tốt nghiệp trình độ Đại học trở lên các ngành liên quan tới Tài chính, Kế toán - Kiểm toán, Ngân hàng và các ngành liên quan khác.
- Có kinh nghiệm tối thiểu 5 năm tại vị trí Giám đốc Tài chính hoặc vị trí quản lý có cấp độ tương tự.
- Nắm vững chuyên môn tài chính và quản lý tài chính.
- Là người có khả năng lãnh đạo, bao quát và quản lý tốt.
- Là người có khả năng tổng hợp, phân tích và đưa ra những kế hoạch / quyết định tài chính nhạy bén giúp bảo toàn và phát triển khối tài sản của doanh nghiệp.
- Khả năng dự trù và quản lý rủi ro tốt.
- Là người quyết đoán, bộc trực, có khả năng quản lý tốt.

IV, LƯƠNG THƯỞNG VÀ PHÚC LỢI KHÁC
- Mức lương cao hưởng theo năng lực
- Được đóng BHXH (BHYT, BHXH)
- Được tăng cấp lương theo thâm niên
- Được tham gia vào môi trường trẻ năng động

Ứng viên gửi CV vào email: info@tuyendungtot.com.vn ; 
Hotline: 090 233 6805 / 096 850 8650
Bạn nghĩ gì về sản phẩm này? 0