JOB SEARCH

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH MẢNG LUYỆN KIM

22/09/2022
I, THÔNG TIN KHÁCH HÀNG CỦA TUYENDUNGTOT JSC
Khách hàng của Tuyển dụng Tốt là Tập đoàn kinh tế đa ngành nghề hoạt động trong các lĩnh vực như kinh doanh bất động sản, dịch vụ khách sạn, luyện kim, khí đốt,... Do yêu cầu phát triển, Tập đoàn cần tuyển dụng vị trí: GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH.

II, MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Giám đốc Tài chính mảng Luyện kim được nhấn mạnh vai trò trực tiếp chịu trách nhiệm về công tác quản lý hoạt động quản trị, công tác tài chính kế toán đối với quá trình đầu tư dự án Điện phân nhôm và hoạt động thường xuyên của Công ty.
- Xây dựng kế hoạch ngân sách và quản lý Capex trong giai đoạn đầu tư dự án.
- Xây dựng kế hoạch kinh doanh hàng năm, kế hoạch ngân sách theo định kỳ khi dự án đi vào hoạt động.
- Xây dựng và quản lý cơ cấu vốn của dự án đúng mục tiêu, định hướng của Ban lãnh đạo.
- Xây dựng kế hoạch giải ngân phù hợp với tiến độ thực hiện dự án.
- Quản lý thanh toán hợp đồng với các nhà thầu.
- Thực hiện các báo cáo quản trị liên quan đến công tác đầu tư dự án, vận hành nhà máy.
- Quản lý và phát triển đội ngũ nhân sự bộ máy tài chính nhằm đảm bảo công việc hiệu quả, thông suốt.

Trách nhiệm chính:
1. Đối với hoạt động Quản trị:
- Định kỳ hàng tháng lập Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư – đây là cơ sở để Ban lãnh đạo nắm rõ tình hình thực tế triển khai dự án với các nội dung: Tiến độ thực hiện dự án, Tiến độ giải ngân các nguồn vốn của dự án, … Các khó khăn vướng mắc và Kiến nghị.
- Làm rõ và xử lý các kiến nghị, đề xuất của các bộ phận chuyên môn, cụ thể như sau:
+ Xử lý các kiến nghị thuộc phạm vi trách nhiệm của Ban Tài chính.
+ Tổ chức các cuộc họp với các bộ phận chuyên môn để nắm bắt các khó khăn, vướng mắc, từ đó đề ra các giải pháp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
+ Đánh giá tiến độ xử lý các giải pháp đã đề ra từ các cuộc họp trước, từ đó đưa ra các giải pháp để đẩy nhanh quá trình xử lý các tồn tại, vướng mắc, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Mục tiêu: Đảm bảo tất cả các kiến nghị, đề xuất có liên quan đến dự án đều được xử lý.

2. Đối với hoạt động Tài chính:
- Xây dựng kế hoạch ngân sách trong giai đoạn đầu tư dự án: Trên cơ sở các thông tin về dự toán chi phí; kế hoạch, tiến độ triển khai dự án; các hợp đồng với nhà thầu để xác định kế hoạch ngân sách trong từng thời kỳ (năm/quý/tháng), đảm bảo phù hợp với mục tiêu và định hướng của Ban lãnh đạo.
- Quản lý Capex: Theo dõi, thực hiện kiểm soát chi phí trong quá trình đầu tư dự án đảm bảo chi phí đầu tư xây dựng nằm trong ngân sách đã được duyệt.
- Khi dự án đi vào vận hành thực hiện xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm: Trên cơ sở mục tiêu, định hướng của Ban lãnh đạo, phân tích thị trường của sản phẩm, sự biến động về giá cả và các yếu tố đầu vào, xác định điểm mạnh, điểm yếu của Công ty để đề xuất kế hoạch kinh doanh hàng năm.
- Quản lý thanh toán hợp đồng:
+ Xây dựng kế hoạch thanh toán và kế hoạch nguồn vốn theo định kỳ hàng quý.
+ Kiểm soát chi dự án bao gồm duyệt chi hồ sơ thanh toán, theo dõi các khoản mục chi theo ngân sách được duyệt.
+ Tập hợp, kiểm tra tính hợp lệ, chính xác của hồ sơ thanh toán với nhà thầu bao gồm tạm ứng, thanh toán giai đoạn và quyết toán.
+ Thực hiện lập và trình phê duyệt bộ hồ sơ thanh toán.
+ Quản lý, theo dõi tiến độ thanh toán.

3. Đối với hoạt động nguồn vốn:
- Xây dựng và quản lý cơ cấu vốn của dự án đúng mục tiêu, định hướng của Ban lãnh đạo. Đầu mối làm việc với tổ chức tài chính để đảm bảo tiến độ giải ngân dự án phù hợp với tiến độ thực hiện dự án, đáp ứng kịp thời nhu cầu về vốn để dự án đi vào vận hành đúng kế hoạch đề ra.
- Khi dự án đi vào vận hành, thực hiện thu xếp vốn ngắn hạn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm của công ty, đảm bảo các hạn mức tín dụng được duy trì thường xuyên, liên tục, không bị gián đoạn ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.
- Chịu trách nhiệm xử lý các vướng mắc trong quá trình giải ngân, quản lý khoản vay (ngắn hạn và trung dài hạn) tại các tổ chức tín dụng.
- Chịu trách nhiệm hoàn thiện các thủ tục liên quan đến khoản vay (thủ tục cầm cố, thế chấp tài sản, các cam kết của công ty đối với tổ chức tài chính, …). Theo dõi và hoàn thiện các điều kiện tín dụng được quy định trong các văn kiện tín dụng.
- Chủ trì các nội dung về tài chính trong hợp tác đầu tư với các đối tác chiến lược.

4. Đối với hoạt động quản lý bộ máy nhân sự trực thuộc:
- Kiểm soát chất lượng và theo dõi tiến độ công việc của đội ngũ cán bộ trực thuộc trên cơ sở phạm vi công việc được phân công bằng việc hướng dẫn, chỉ đạo và đánh giá.
- Phát triển đội ngũ nhân sự cấp dưới:
+ Chỉ đạo, hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ nghiệp vụ, kiểm tra, giám sát trong việc tuân thủ trong lĩnh vực tài chính theo các quy định của Công ty và/hoặc quy định của pháp luật.
+ Giao việc cụ thể và có chỉ dẫn rõ ràng, kiểm soát chặt chẽ kết quả công việc đầu ra nhằm phát triển các bài học kinh nghiệm cho nhân sự cấp dưới
+ Ghi nhận kịp thời và đánh giá nhân sự cấp dưới công bằng
+ Tổ chức các buổi họp chia sẻ kinh nghiệm hay các buổi đào tạo nhằm phát triển năng lực nhân sự cấp dưới
+ Xử lý kịp thời tất cả các kiến nghị của cấp dưới, nếu phát sinh các vấn đề không giải quyết được, cần ngay lập tức đề đạt lên cấp trên

III, YÊU CẦU CÔNG VIỆC
- Tốt nghiệp trình độ Đại học trở lên các ngành liên quan tới Tài chính, Kế toán - Kiểm toán, Ngân hàng và các ngành liên quan khác.
- Có kinh nghiệm tối thiểu 5 năm tại vị trí Giám đốc Tài chính hoặc vị trí quản lý có cấp độ tương tự.
- Nắm vững chuyên môn tài chính và quản lý tài chính, ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm quản lý tài chính dự án đầu tư
- Là người có khả năng lãnh đạo, bao quát và quản lý tốt.
- Là người có khả năng tổng hợp, phân tích và đưa ra những kế hoạch / quyết định tài chính nhạy bén giúp bảo toàn và phát triển khối tài sản của doanh nghiệp.
- Khả năng dự trù và quản lý rủi ro tốt.
- Là người quyết đoán, bộc trực, có khả năng quản lý tốt.

IV, LƯƠNG THƯỞNG VÀ PHÚC LỢI KHÁC
- Mức lương cao hưởng theo năng lực
- Được đóng BHXH (BHYT, BHXH)
- Được tăng cấp lương theo thâm niên
- Được tham gia vào môi trường trẻ năng động

Ứng viên gửi CV vào email: info@tuyendungtot.com.vn ; Hotline: 090 233 6805
 / 096 850 8650
Bạn nghĩ gì về sản phẩm này? 0