JOB SEARCH

KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY HÀNG KHÔNG

21/12/2022
I, THÔNG TIN KHÁCH HÀNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TUYENDUNGTOT
Khách hàng của Tuyendungtot là một tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực hàng không. Do yêu cầu phát triển, nhóm cần tuyển dụng vị trí: KẾ TOÁN TRƯỞNG

II, MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Điều hành toàn bộ các mặt hoạt động của Phòng Kế toán Tài chính Công ty;
- Tham mưu tư vấn cho Ban Lãnh đạo và trực tiếp phụ trách chế độ kế toán, quản lý tài chính của Công ty, đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật và chuẩn mực kế toán trong từng giai đoạn;
- Hoạch định chiến lược tài chính của Công ty. Tham mưu tư vấn cho Ban Lãnh đạo và trực tiếp thực hiện các hoạt động đầu tư tài chính.
- Chủ trì xây dựng phương án thu xếp nguồn vốn cho các dự án nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư hiệu quả của Công Ty.
- Chỉ đạo thực hiện và kiểm soát công tác hạch toán kế toán chi tiết, kế toán tổng hợp và chế độ báo cáo kế toán, theo dõi quản lý tài sản (giá trị), vốn, quỹ của Công ty theo đúng quy định của pháp luật và quy định nội bộ Công ty;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban lãnh đạo giao.

III, YÊU CẦU CÔNG VIỆC
- Nam: tuổi đời không quá 50.
- Nữ: tuổi đời không quá 45.
* Trình độ đào tạo:
- Tốt nghiệp đại học chính quy trở lên chuyên ngành tài chính/kế toán/kiểm toán tại các trường Đại học trong và ngoài nước, ưu tiên tốt nghiệp đại học/trên đại học tại nước ngoài.
- Có chứng chỉ kế toán trưởng và đáp ứng được các quy định, điều kiện tại Luật kế toán.
- Tiếng Anh: thông thạo bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và đáp ứng yêu cầu công việc.
* Kiến thức, kỹ năng:
- Có khả năng giao tiếp và trình bày (thuyết trình, văn bản) bằng tiếng Việt và tiếng Anh tốt.
- Am hiểu chuyên sâu về các quy định, hệ thống pháp luật trong kinh doanh và thị trường tài chính.
- Có khả năng xây dựng, tổ chức thực hiện, đôn đốc, kiểm tra, tổng kết, đánh giá và đề ra các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác hoặc các chương trình, kế hoạch công tác mới phù hợp với tình hình thực tế.
- Có khả năng tiếp nhận và triển khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Ban lãnh đạo.
- Có khả năng tập hợp, phối hợp tốt với các tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình thực hiện công việc được giao.
* Kinh nghiệm:
Có kinh nghiệm làm việc trên 05 năm ở vị trí Kế toán trưởng/trưởng phòng Kế toán tài chính. Ưu tiên đã có kinh nghiệm làm Kế toán trưởng trong các doanh nghiệp có các hoạt động nghiệp vụ với các đối tác nước ngoài.
 
IV, LƯƠNG THƯỞNG VÀ PHÚC LỢI KHÁC
- Lương và các chế độ khác: thỏa thuận.
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, có khả năng thăng tiến.
- Có cơ hội được tham gia các khóa đào tạo để nâng cao trình độ và năng lực công tác.
- Có cơ hội để phát huy tối đa năng lực bản thân.
- Được đóng BHXH, BHTN, BHYT theo quy định và tham gia BHSK, chính sách khen thưởng, phúc lợi theo quy định của Công ty.

Ứng viên gửi CV vào email: info@tuyendungtot.com.vn ; Hotline: 090 233 6805  / 096 850 8650

 

Bạn nghĩ gì về sản phẩm này? 0