JOB SEARCH

PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN PHỤ TRÁCH KINH TẾ

08/06/2021
I, THÔNG TIN KHÁCH HÀNG CỦA TUYENDUNGTOT JSC
Khách hàng của Tuyển dụng Tốt là tập đoàn đa ngành nghề. Do yêu cầu phát triển, Tập đoàn cần tuyển dụng vị trí: PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN PHỤ TRÁCH KINH TẾ

II, MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1. Chuyên môn:
TRÁCH NHIỆM
1.1. Quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm triển khai các nội dung công việc của Mảng Kinh tế (Phòng Kinh tế xây dựng, Phòng Đấu thầu, Phòng Thanh quyết toán) thuộc Khối Quản lý xây dựng:

 • Quản lý và kiểm soát tổng chi phí xây dựng các dự án theo ngân sách đã được phê duyệt;
 • Quản lý và kiểm soát công tác đấu thầu
 • Quản lý và kiểm soát công tác thanh quyết toán công trình thi công (bao gồm hồ sơ thanh quyết toán của thầu phụ và các đơn vị tư vấn và hồ sơ thanh quyết toán giữa tổng thầu và chủ đầu tư);
 • Điều phối để đảm bảo các phòng nghiệp vụ thuộc Mảng Kinh tế (P. Kinh tế xây dựng, P. Đấu thầu, P. Thanh quyết toán) tương tác tốt với các phòng, ban thuộc Khối QLXD xuyên suốt quá trình từ phát triển dự án, triển khai thi công đến bàn giao, vận hành và bảo trì, bảo dưỡng công trình.
2. Nhân Sự
Phát triển đội ngũ nhân sự

 • Xây dựng cơ cấu nhân sự hiệu quả, tham gia tuyển dụng, đào tạo & phát triển đội ngũ nhân sự của các phòng/đơn vị nghiệp vụ thuộc phạm vi phụ trách;
 • Đánh giá và phê duyệt kết quả công việc của các nhân sự thuộc các phòng/ đơn vị nghiệp vụ trong phạm vi phụ trách;
QUYỀN HẠN:
 •  Được chỉ đạo, phân công, đôn đốc công việc thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Phó Giám đốc BQLCDA phụ trách Kinh tế đối với các Trưởng phòng thuộc phạm vi quản lý;
 • Được yêu cầu nhân sự các Phòng/ bộ phận thuộc phạm vi quản lý báo cáo đột xuất hoặc theo định kỳ các thông tin, và các công việc nghiệp vụ theo chức năng nhiệm vụ của mình;
 • Được đề nghị các bộ phận trong Văn phòng Tập Đoàn và các CTTV hỗ trợ, hợp tác các công việc liên quan đến phạm vi công việc của Mảng Kinh tế;
 • Được đề xuất khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự thuộc phạm vi quản lý;
 • Được phê duyệt cho nhân viên thuộc phạm vi quản lý nghỉ phép trong phạm vi 3 ngày.
YÊU CẦU PHỐI HỢP:
 • Phối hợp với các phòng ban chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ và quy trình.
 • Phối hợp với GĐ BQLCDA phụ trách thi công trong các công tác liên quan đến việc triển khai thi công, xây lắp tại các công trường.
 • Phối hợp/tham vấn Ban Thanh tra xây dựng và Văn phòng Chủ tịch trong việc thẩm định, thanh tra các công việc thuộc phạm vi chức năng nhiệm vụ của Mảng Kinh tế.
TIÊU CHÍ ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC:
 • Các Phòng/đơn vị nghiệp vụ thuộc của Mảng Kinh tế hoàn thành công việc với hiệu quả cao, đạt các tiêu chí đo lường hiệu quả công việc;
 • Các phòng nghiệp vụ thuộc Mảng Kinh tế phối hợp tốt với các phòng nghiệp vụ của  khối QLXD Tập Đoàn để triển khai các công việc chung đạt hiệu quả cao nhất cho Tập đoàn;
 • Kiểm soát chi phí liên quan đến hoạt động quản lý xây dựng hiệu quả, đưa ra được và triển khai được các chương trình tiết kiệm chi phí (Chi phí mua sắm vât tư thiết bị, chi phí thiết kế, chi phí xây dựng, chi phí quản lý dự án…);
 • Quản lý được các chỉ tiêu, yêu cầu về quản lý xây dựng của Tập Đoàn và các CTTV phù hợp với quy định pháp luật, quy định nội bộ tập đoàn và yêu cầu của cổ đông.
III, YÊU CẦU CÔNG VIỆC
NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CẦN CÓ:

 • Chủ động báo cáo, trao đổi với GĐ BQLCDA/ PTGĐ QLXD về các vấn đề kịp thời và đảm bảo các vấn đề được giải quyết nhanh chóng, triệt để;
 • Có khả năng bao quát, quản lý và điều hành hoạt động của toàn bộ các Phòng/đơn vị nghiệp vụ thuộc Mảng Kinh tế;
 • Chủ động trao đổi với Ban Quản lý dự án, các nhà thầu tư vấn (tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát,…) và nhà thầu thi công về các vấn đề và giải pháp giải quyết vấn đề liên quan đến nâng cao hiệu quả quản lý xây dựng, thi công;
 • Linh hoạt trong cách thức tiếp cận và trao đổi, đồng thời vẫn rất quyết liệt để đảm bảo các phương án, kế hoạch đã thống nhất;
 • Có khả năng thích ứng cao, chịu được áp lực công việc lớn;
 • Có khả năng giải quyết, xử lý nhanh chóng các mâu thuẫn trong công việc;
 • Có khả năng kết nối được các bên liên quan, kết nối được đội ngũ, đào tạo và phát triển được đội ngũ.
HỌC VẤN, KINH NGHIỆM VÀ KỸ NĂNG YÊU CẦU:
 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Xây dựng, Kiến trúc, Kinh tế xây dựng, Cơ điện hoặc các chuyên ngành liên quan;
 • Có một trong các chứng chỉ/chứng nhận về Quản lý dự án: Chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng; Bồi dưỡng Nghiệp vụ đấu thầu; Định giá xây dựng...;
 • Có tối thiểu 12 năm kinh nghiệm trong công việc liên quan đến phát triển dự án, tư vấn/ thiết kế, quản lý dự án, xây dựng thi công, hoặc các công việc khác liên quan đến lĩnh vực xây dựng tại các công ty, tập đoàn quy mô lớn, trong đó có tối thiểu 5 năm ở vị trí quản lý trong lĩnh vực Quản lý xây dựng, Bất động sản;
 • Am hiểu về các rủi ro của lĩnh vực quản lý xây dựng, bất động sản;
 • Am hiểu các quy định về pháp luật có liên quan đến ngành xây dựng, phát triển dự án và thị trường bất động sản (Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư…);
 • Có khả năng truyền đạt, giao tiếp, đàm phán tốt bằng lời nói và văn bản
 • Có sức khỏe đảm bảo công tác tốt và có ý thức gắn bó lâu dài với Công ty.
IV, LƯƠNG THƯỞNG VÀ PHÚC LỢI KHÁC:
 • Mức lương cao hưởng theo năng lực
 • Được đóng BHXH (BHYT, BHXH)
 • Được tăng cấp lương theo thâm niên
 • Được tham gia vào môi trường trẻ năng động
 • Ứng viên gửi CV vào email: info@tuyendungtot.com.vn ; Hotline: 0902336805
 
 


Bạn nghĩ gì về sản phẩm này? 0