JOB SEARCH

PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN PHỤ TRÁCH THI CÔNG

08/06/2021
I, THÔNG TIN KHÁCH HÀNG CỦA TUYENDUNGTOT JSC
Khách hàng của Tuyển dụng Tốt là tập đoàn đa ngành nghề. Do yêu cầu phát triển, Tập đoàn cần tuyển dụng vị trí: PHÓ GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN PHỤ TRÁCH THI CÔNG

II, MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1. Chuyên môn:
TRÁCH NHIỆM
1.1. Trực tiếp phụ trách Phòng QL Chất lượng – tiến độ và các BQLDA độc lập
1.2 Quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm triển khai các nội dung công việc Quản lý thi công thuộc Khối Quản lý xây dựng/ Công ty Tổng thầu:

 • Quản lý và điều hành tiến độ phối hợp tổng thể triển khai các dự án;
 • Quản lý và điều hành việc thực hiện biện pháp thi công đã được phê duyệt;
 • Thực hiện quản lý và kiểm soát thi công tại công trường từ khi bắt đầu triển khai dự án đến khi nghiệm thu và đưa công trình vào sử dụng, bao gồm:
 • Đề xuất thành lập các ban quản lý dự án độc lập;
 • Quản lý tiến độ thi công xây dựng tại công trường;
 • Quản lý và kiểm tra công tác chất lượng;
 • Quản lý và kiểm tra công tác khối lượng;
 • Quản lý các nhà thầu (nhà thầu thi công, tư vấn giám sát, tư vấn quản lý dự án, tư vấn thẩm tra…);
 • Quản lý công tác hồ sơ hoàn công (trực tiếp hoặc thông qua Ban quản lý dự án) trong quá trình thi công của nhà thầu;
 • Quản lý việc thực hiện thi công đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, an ninh công trường.
 • Điều phối để đảm bảo công tác quản lý thi công tương tác tốt với các phòng, ban thuộc Khối QLXD, các Khối, Phòng ban khác của Tập Đoàn và các CTTV (Phát triển dự án, Tài chính – Kế toán – Đầu tư, Kinh doanh BĐS, Quản lý khai thác vận hành, Các CTTV chủ đầu tư…) xuyên suốt quá trình từ triển khai thi công đến bàn giao, thực hiện bảo hành công trình.
2. Nhân Sự
Phát triển đội ngũ nhân sự

 • Xây dựng cơ cấu nhân sự hiệu quả, tham gia tuyển dụng, đào tạo & phát triển đội ngũ nhân sự của các phòng/đơn vị nghiệp vụ trong phạm vi phụ trách;
 • Đánh giá và phê duyệt kết quả công việc của các nhân sự thuộc các phòng/ đơn vị nghiệp vụ trong phạm vi phụ trách.
QUYỀN HẠN:
 • Được chỉ đạo, phân công, đôn đốc công việc thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Phó Giám đốc BQLCDA đối với các Trưởng phòng, Giám đốc BQLDA độc lập thuộc phạm vi quản lý;
 • Được yêu cầu nhân sự các Phòng/ bộ phận thuộc phạm vi quản lý báo cáo đột xuất hoặc theo định kỳ các thông tin, và các công việc nghiệp vụ theo chức năng nhiệm vụ của mình;
 • Được đề nghị các bộ phận trong Văn phòng Tập Đoàn và các CTTV phối hợp, hỗ trợ các công việc liên quan đến phạm vi công việc Quản lý thi công.
 • Được đề xuất khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự thuộc phạm vi quản lý;
 • Được đình chỉ công việc của các nhân sự thuộc phạm vi quản lý để làm rõ các vi phạm (nếu có) và thông báo ngay cho Phòng Hành chính – Nhân sự Tập Đoàn.
 • Được phê duyệt cho nhân viên thuộc phạm vi quản lý nghỉ phép trong phạm vi 3 ngày
YÊU CẦU PHỐI HỢP:
 • Phối hợp với phòng nghiệp vụ trong khối thực hiện các công tác liên quan trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ Quản lý thi công.
 • Phối hợp với Văn phòng Chủ tịch thực hiện các công việc khi được yêu cầu
TIÊU CHÍ ĐO LƯỜNG HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC:
 • Các dự án được triển khai theo kế hoạch đề ra và đạt hiệu quả tối ưu về tiến độ, chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường;
 • Kiểm soát chi phí liên quan đến hoạt động quản lý xây dựng hiệu quả, đưa ra được và triển khai được các chương trình tiết kiệm chi phí (Chi phí xây dựng, chi phí quản lý dự án…);
 • Quản lý được các chỉ tiêu, yêu cầu về quản lý xây dựng của Tập Đoàn và các CTTV phù hợp với quy định pháp luật, quy định nội bộ tập đoàn và yêu cầu của cổ đông
III, YÊU CẦU CÔNG VIỆC
NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO CẦN CÓ:

 • Có khả năng tổ chức, quản lý và triển khai hoạt động của toàn bộ các Phòng/đơn vị nghiệp vụ thuộc Mảng Quản lý thi công;
 • Chủ động làm việc với các Ban Quản lý dự án độc lập, nhà thầu tư vấn giám sát, nhà thầu thi công… nhằm phát hiện và giải quyết các vấn đề liên quan đến nâng cao hiệu quả quản lý xây dựng, thi công;
 • Linh hoạt trong cách thức tiếp cận, trao đổi và quyết liệt để đảm bảo các phương án, kế hoạch đã thống nhất;
 • Có khả năng thích ứng cao, chịu được áp lực công việc;
 • Có khả năng giải quyết, xử lý nhanh chóng các mâu thuẫn trong công việc;
 • Có khả năng kết nối được các cơ quan quản lý nhà nước, nhà thầu, đối tác và các bên liên quan khác trong phạm vi công việc phụ trách;
 • Có khả năng kết nối được đội ngũ, đào tạo và phát triển được đội ngũ.
HỌC VẤN, KINH NGHIỆM VÀ KỸ NĂNG YÊU CẦU:
 • Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Xây dựng, Kiến trúc, Kinh tế xây dựng hoặc các chuyên ngành liên quan;
 • Có một trong các chứng chỉ/ chứng nhận: Chỉ huy trưởng, Chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng; Chứng chỉ quản lý dự án, Bồi dưỡng Nghiệp vụ đấu thầu; Định giá xây dựng... là một lợi thế;
 • Có tối thiểu 10 năm kinh nghiệm trong công việc liên quan đến quản lý dự án, thi công xây dựng, hoặc các công việc khác liên quan đến lĩnh vực xây dựng tại các công ty, tập đoàn quy mô lớn, trong đó có tối thiểu 5 năm ở vị trí quản lý tương đương trong lĩnh vực Quản lý xây dựng thuộc các dự án bất động sản;
 • Có kinh nghiệm và khả năng lập kế hoạch, kiểm soát, đánh giá tiến độ, chất lượng thực hiện dự án; có khả năng xây dựng các tiêu chí đo lường hiệu quả hệ thống và điều phối thực hiện đánh giá hiệu quả công việc;
 • Am hiểu về các rủi ro của lĩnh vực quản lý xây dựng, bất động sản;
 • Am hiểu các quy định về pháp luật có liên quan đến ngành xây dựng và thị trường bất động sản (Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư…);
 • Có sức khỏe đảm bảo công tác tốt và có ý thức gắn bó lâu dài với Công ty
IV, LƯƠNG THƯỞNG VÀ PHÚC LỢI KHÁC:
 • Mức lương cao hưởng theo năng lực
 • Được đóng BHXH (BHYT, BHXH)
 • Được tăng cấp lương theo thâm niên
 • Được tham gia vào môi trường trẻ năng động
 • Ứng viên gửi CV vào email: info@tuyendungtot.com.vn ; Hotline: 0902336805
 
 


Bạn nghĩ gì về sản phẩm này? 0