JOB SEARCH

PHÓ GIÁM ĐỐC ĐẦU TƯ

29/10/2021
I, THÔNG TIN KHÁCH HÀNG CỦA TUYENDUNGTOT JSC
Khách hàng của TDT là một Tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực Bất động sản rất có uy tín tại Hà Nội. Do nhu cầu mở rộng kinh doanh, Tập đoàn cần tuyển dụng  vị trí: PHÓ GIÁM ĐỐC ĐẦU TƯ


II, MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Hỗ trợ Giám đốc Đầu tư trong việc tổ chức quản lý và điều hành hoạt động của Phòng Đầu tư và chịu trách nhiệm chính trong việc triển khai, giao việc, kiểm soát và cải tiến việc thực hiện các nhiệm vụ của Bộ phận Đầu tư.
Hỗ trợ Giám đốc Đầu tư trong việc tổ chức quản lý và điều hành hoạt động của Phòng Đầu tư và chịu trách nhiệm chính trong việc triển khai, giao việc, kiểm soát và cải tiến việc thực hiện các nhiệm vụ của Bộ phận Đầu tư.
 Tìm hiểu, phân tích thị trường, chủ trì lập báo cáo đầu tư (phân tích đầu tư, ngân sách), tiến độ đầu tư (bao gồm: thiết kế, đền bù giải phóng mặt bằng, xây dựng, kinh doanh) các dự án do Giám đốc Đầu tư phân công.
 Phối hợp với Lãnh đạo công ty trong các công tác ngoại giao, cung cấp thông tin kỹ thuật, biện pháp nghiệp vụ, hồ sơ kỹ thuật cho các Sở ban ngành tại dự án;
 Giám sát và đôn đốc thực hiện công tác tiếp nhận các yêu cầu điều chỉnh thiết kế tại hiện trường để phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế hiệu chỉnh hồ sơ thiết kế, dự toán thi công cho phù hợp với điều kiện hiện trường;
 Tham mưu với lãnh đạo để cập nhật  các thay đổi, biến động về khung pháp lý đối với các hồ sơ trong phạm vi chuyên ngành quản lý, các yếu tố điều chỉnh, bổ xung, thay thế của hồ sơ gây ảnh hưởng đến phương án quản lý dự án đầu tư hoặc bất lợi trong hiệu quả đầu tư để lãnh đạo xem xét chỉ đạo xử lý kịp thời .

III, YÊU CẦU CÔNG VIỆC
Tốt nghiệp đại học, ưu tiên cho chuyên ngành quản trị kinh doanh, quản lý tài chính, quản lý đầu tư, luật.
Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Kiến thức và kinh nghiệm về quản lý chiến lược, lập và kiểm soát kế hoạch đầu tư, quản lý đầu tư.
Năng lực thiết lập mục tiêu, hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm soát; ra quyết định, quản lý con người, quản lý ngân sách tốt.
Am hiểu về hệ thống quản lý doanh nghiệp
Khả năng đàm phán, thuyết trình và giao tiếp tốt

IV, LƯƠNG THƯỞNG VÀ PHÚC LỢI KHÁC
- Thu nhập: thỏa thuận
- Môi trường làm việc hiện tại, năng động.
- Làm việc từ T2 - T6 hàng tuần, T7 làm cách nhật (Nghỉ CN).
Ứng viên gửi CV vào email: info@tuyendungtot.com.vn ; Hotline: 0902336805
Bạn nghĩ gì về sản phẩm này? 0