JOB SEARCH

PHÓ PHÒNG ĐẦU TƯ TẬP ĐOÀN

20/06/2022
I, THÔNG TIN KHÁCH HÀNG CỦA TUYENDUNGTOT JSC
Khách hàng của Tuyển dụng Tốt là tập đoàn đa ngành nghề, trong đó hoạt động mạnh mảng Bất Động Sản. Do yêu cầu phát triển, Tập đoàn cần tuyển dụng vị trí: PHÓ PHÒNG ĐẦU TƯ

II, MÔ TẢ CÔNG VIỆC
•     Hỗ trợ Trưởng phòng trong công tác thực hiện các nhiệm vụ được đánh số từ 1 đến 16:
1. Thực hiện phân tích, đánh giá và đề xuất các khu vực ưu tiên để EWH đi phát triển dự án bất động sản
2. Thực hiện phân tích các cơ hội đầu tư dự án bất động sản mà EWH đang dự kiến đấu thầu, đấu giá hoặc nhận chuyển nhượng, đưa ra đề xuất và khuyến nghị trình Ban Lãnh đạo phê duyệt
3. Thực hiện phân tích các phương án đầu tư phát triển hoặc mở rộng hoạt động kinh doanh (mở mới hoạt động kinh doanh hoặc đầu tư để mở rộng quy mô của hoạt động kinh doanh hiện hữu) của EWH, từ đó dưa ra các đề xuất và khuyến nghị trình Ban Lãnh đạo phê duyệt
4. Đối với các cơ hội đầu tư đã được phê duyệt, chủ trì & phối hợp với phòng ban, bộ phận liên quan thực hiện xây dựng và trình Ban Lãnh đao phê duyệt phương án, kế hoạch M&A trong các lĩnh vực: Mua dự án bất động sản (nhận chuyển nhượng dự án hoặc mua doanh nghiệp hoặc mua tài sản bất động sản); mua cổ phần/phần vốn góp hoặc tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp vào các lĩnh vực kinh doanh mới
5. Tham gia thực hiện phương án M&A theo phân công và là đơn vị đầu mối tổng hợp quá trình thực hiện phương án, định kỳ báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Ban lãnh đạo
6. Chủ trì & phối hợp với các phòng ban liên quan lập & xin phê duyệt kế hoạch triển khai đầu tư xây dựng dự án bất động sản sau khi đã được mua, đấu thầu, đấu giá thành công. Định kỳ rà soát việc thực hiện kế hoạch và báo cáo xin phê duyệt điều chỉnh nếu cần
7. Thực hiện đánh giá định kỳ hiệu quả các dự án đầu tư, kịp thời đưa ra các cảnh báo rủi ro đầu tư và các đề xuất cho Ban Lãnh đạo để tối ưu được hiệu quả tài chính của dự án
8. Thẩm định chính sách bán hàng do bộ phận kinh doanh bất động sản đề xuất, có báo cáo và đề xuất lên Ban lãnh đạo về góc độ sự phù hợp với thị trường của chính sách và hiệu quả dự án khi áp dụng chính sách
9. Cho ý kiến đối với đề xuất điều chỉnh tổng chi phí xây dựng cơ bản của Ban quản lý dự án trong quá trình triển khai dự án, có báo cáo và đề xuất lên Ban lãnh đạo về hiệu quả dự án khi điều chỉnh
10. Thực hiện các công việc liên quan đến các công việc cụ thể trong giai đoạn triển khai dự án, bao gồm: Xác định dự kiến tiền sử dụng đất; Thuê đất; Phương án tính giá bán nhà ở xã hội, tái định cư
11. Thực hiện định giá định kỳ hàng quý tài sản bất động sản đang quản lý vận hành hoặc tồn kho của Tập đoàn và đề xuất hướng xử lý
12. Đối với các tài sản bất động sản có giá trị lớn, việc chuyển nhượng cần thực hiện dưới các hình thức M&A (chuyển nhượng dự án hoặc chuyển nhương tài sản trên đất hoặc chuyển nhượng doanh nghiệp nắm giữ tài sản), Chủ trì phối hợp với các phòng ban có liên quan, xây dựng phương án M&A trình Ban Lãnh đạo phê duyệt.
13. Tham gia thực hiện phương án M&A theo phân công và là đơn vị đầu mối tổng hợp quá trình thực hiện phương án, định kỳ báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Ban lãnh đạo
14. Thực hiện định giá định kỳ hàng quý danh mục đầu tư góp vốn/mua cổ phần/trái phiếu vì mục đích sinh lời của EWH
15. Thực hiện các báo cáo phân tích khác... theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo
16. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo
• Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng Đầu tư về tiến độ, chất lượng toàn bộ các công việc được phân công thực hiện;
• Hỗ trợ Trưởng phòng Đầu tư trong việc thực hiện các nhiệm vụ của Phòng Đầu tư và trực tiếp chịu trách nhiệm về hoạt động của bộ phận mà được giao phụ trách quản lý;
• Phối hợp với các phòng ban chức năng trong thực hiện công việc đạt hiệu quả cao;
• Tuân thủ chấp hành các quyết định của Trưởng phòng Đầu tư và Ban Lãnh đạo EWH;
• Tuân thủ nội quy, quy định của EWH;
• Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên và đột xuất theo quy định của EWH;
• Chịu sự điều động công tác của Ban Lãnh đạo tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành Ban Lãnh đạo tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành

III, YÊU CẦU CÔNG VIỆC
1. Yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ, ngành nghề được đào tạo
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế
- Có hiểu biết về tài chính dự án, pháp luật đầu tư.
- Tiếng Anh: nghe nói đọc viết tốt
2. Kinh nghiệm làm việc
- Có tổi thiểu 05 năm kinh nghiệm về nghiệp vụ đầu tư, trong đó có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm quản lý;
- Sở hữu các chứng chỉ quốc tế liên quan tới Tài chính như CFA, ACCA,…là một lợi thế;
- Am hiểu về thủ tục đầu tư, tài chính doanh nghiệp, tài chính dự án đầu tư, quản lý dự án đầu tư, định giá tài sản, mua bán sáp nhập doanh nghiệp, mua bán dự án đầu tư;
- Am hiểu về thị trường bất động sản;
3. Các kỹ năng cần thiết để thực hiện công việc

- Có năng lực tổ chức và quản lý công việc, chủ động đưa ra các giải pháp để xử lý các vấn đề phát sinh
- Chủ động báo cáo kịp thời, xin ý kiến của Trưởng phòng hoặc Ban Lãnh đạo để giải quyết nhanh chóng các vướng mắc trong công việc
- Chủ động phối hợp, thúc đẩy các phòng ban liên quan để công việc được giải quyết triệt để
- Linh hoạt trong cách thức tiếp cận và trao đổi, đồng thời vẫn quyết liệt để đảm bảo các giải pháp đã thống nhất được giải quyết triệt để
- Có khả năng kết nối được các bên liên quan, kết nối được đội ngũ, đào tạo và phát triển được đội ngũ
- Có kiến thức chuyên sâu về quan hệ lao động và am hiểu tâm lý con người, xử lý thông tin và tư duy logic, kỹ năng xử lý xung đột
4. Yêu cầu khác
- Có sức khoẻ tốt để đảm bảo công việc và có ý thức gắn bó lâu dài với Công ty

IV, LƯƠNG THƯỞNG VÀ PHÚC LỢI KHÁC
- Mức lương cao hưởng theo năng lực
- Được đóng BHXH (BHYT, BHXH)
- Được tăng cấp lương theo thâm niên
- Được tham gia vào môi trường trẻ năng động

Ứng viên gửi CV vào email: info@tuyendungtot.com.vn ; Hotline: 090 233 6805 / 096 850 8650
Bạn nghĩ gì về sản phẩm này? 0