JOB SEARCH

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC

04/07/2022
I, THÔNG TIN KHÁCH HÀNG CỦA TUYENDUNGTOT JSC
Khách hàng của Tuyển dụng Tốt là Tập đoàn kinh tế đa ngành nghề hoạt động trong các lĩnh vực như kinh doanh bất động sản, dịch vụ khách sạn, luyện kim, khí đốt,... Do yêu cầu phát triển, Tập đoàn cần tuyển dụng vị trí: PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC.

II, MÔ TẢ CÔNG VIỆC
Phó Tổng Giám đốc thường trực được nhấn mạnh vai trò là lãnh đạo cấp cao trong bộ máy điều hành, thay mặt Tổng Giám đốc xử lý và quyết định các công việc khi Tổng Giám đốc vắng mặt, thực hiện những công việc được ủy quyền.  
Chức năng của Phó Tổng giám đốc là giúp Tổng Giám đốc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Tập đoàn. Bên cạnh đó, chủ động triển khai, thực hiện nhiệm vụ được giao, chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực Dầu khí, Khách sạn và Thi công xây lắp.
- Tham gia xây dựng chiến lược kinh doanh cho các đơn vị thành viên của Tập đoàn.
- Báo cáo hoạt động kinh doanh tới Ban Tổng Giám đốc.
- Phân công, bố trí nhân sự, đôn đốc và quản lý nguồn lực theo đúng quy định của Tập đoàn. Dẫn dắt, phát triển đội ngũ nhân sự đáp ứng yêu cầu, chức năng và nhiệm vụ của họ.
Trách nhiệm chính:
1. Hoạt động phát triển sản xuất kinh doanh:
Tham gia hỗ trợ, tư vấn cho các đơn vị xây dựng chiến lược kinh doanh và điều chỉnh chiến lược phù hợp trong từng thời kỳ nhằm đạt mục tiêu doanh số, lợi nhuận.
- Tham gia ý kiến về kế hoạch hoạt động kinh doanh hàng năm phù hợp với định hướng chiến lược của từng công ty, ngân sách hoạt động.
- Kiểm soát các chính sách phát triển sản phẩm, kế hoạch bán hàng và marketing của các công ty thành viên. Đồng thời, có định hướng rõ ràng trong việc xây dựng hệ thống phân phối và những quan hệ đối tác chiến lược, rộng khắp để cùng phát triển lớn mạnh và bền vững.

2. Hoạt động quản trị vận hành:
- Chuẩn bị Báo cáo hoạt động kinh doanh tới Ban Tổng Giám đốc. Báo cáo phải được phân tích, đánh giá chi tiết hiệu quả kinh doanh của từng công ty thành viên, nêu rõ những kết quả đạt được, chưa đạt được, các vướng mắc hạn chế đang tồn tại, từ đó đề ra các giải pháp khắc phục.
- Chủ động đưa ra các giải pháp thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và chịu trách nhiệm xử lý, giải quyết trong phạm vi thẩm quyền của mình.
- Triển khai các kế hoạch kinh doanh đến các đơn vị, cập nhật tình hình hàng hóa, giá cả trên thị trường, phân tích doanh số và khả năng tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ. Bên cạnh đó giám sát theo dõi chặt chẽ những vấn đề liên quan đến công việc, hoàn thành theo yêu cầu khác của cấp trên.

3. Hoạt động quản trị nhân sự:
- Tham gia tuyển dụng và đào tạo đội ngũ nhân sự của bộ phận kinh doanh tại các công ty thành viên, hướng tới mục tiêu phát triển nguồn nhân lực của các công ty thành viên. Xây dựng kế hoạch nguồn nhân lực cũng như các tiêu chí đánh giá ứng viên để lựa chọn được những người phù hợp và cung cấp cho nhân sự mới những kiến thức cần thiết cho vị trí của họ.
- Định kỳ hàng quý đánh giá năng lực nhân viên để xét thưởng cũng như thường xuyên đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên.
- Phân công, bố trí nhân sự, đôn đốc và quản lý nguồn lực theo đúng quy định của công ty. Dẫn dắt, phát triển đội ngũ nhân sự đáp ứng yêu cầu, chức năng và nhiệm vụ của họ.
- Duy trì môi trường làm việc hấp dẫn, cởi mở nhằm thu hút nhân tài, cũng như xây dựng và quản lý các kế hoạch giúp phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho các mục tiêu chiến lược trong khi đảm bảo phù hợp với ngân sách.

III, YÊU CẦU CÔNG VIỆC
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế hoặc Ngoại thương. Ưu tiên có kinh nghiệm một trong những lĩnh vực: Dầu khí, Dịch vụ khách sạn, Thi công xây lắp.
- Có kinh nghiệm tối thiểu từ 05 năm trở lên tương ứng các hạng mục công việc theo Mô tả công việc.
- Có thể đi công tác trong quá trình làm việc.
- Ngoại ngữ: tiếng Anh thành thạo.
- Khả năng hoạch định chiến lược kinh doanh.
- Năng lực đối ngoại, xây dựng và phát triển mối quan hệ trong kinh doanh.
- Khả năng điều hành, tổ chức, quản lý công việc và nhân sự.
- Khả năng giao tiếp, truyền đạt và đàm phán tốt.
- Nhạy bén, khả năng thích nghi tốt và linh hoạt trong mọi tình huống.
- Trách nhiệm và chuẩn mực, tinh thần chủ động và làm việc độc lập/ đội nhóm tốt.

IV, LƯƠNG THƯỞNG VÀ PHÚC LỢI KHÁC
- Mức lương cao hưởng theo năng lực
- Được đóng BHXH (BHYT, BHXH)
- Được tăng cấp lương theo thâm niên
- Được tham gia vào môi trường trẻ năng động

Ứng viên gửi CV vào email: info@tuyendungtot.com.vn ; Hotline: 090 233 6805 / 096 850 8650
Bạn nghĩ gì về sản phẩm này? 0