JOB SEARCH

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC XÂY DỰNG

24/11/2021
I, THÔNG TIN KHÁCH HÀNG CỦA TUYENDUNGTOT JSC
Khách hàng của Tuyển dụng Tốt là tập đoàn đa ngành nghề. Do yêu cầu phát triển mảng Bất động Sản, Tập đoàn cần tuyển dụng vị trí: PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC XÂY DỰNG


II, MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1. Chuyên môn
Trực tiếp quản lý, điều hành và chịu trách nhiệm triển khai các nội dung công việc của mảng Quản lý thiết kế, Kinh tế xây dựng, Kế hoạch tiến độ và Nhân sự của Khối Xây dựng Tập đoàn
 • Tổ chức quản lý, điều hành kiểm soát hồ sơ thiết kế concept, cơ sở, kỹ thuật, thi công và các sửa đổi thiết kế trong quá trình thi công;
 • Tổ chức, điều hành, quản lý, kiểm soát công tác kiểm soát các dự án (bao gồm kiểm soát chi phí xây dựng, kiểm soát đấu thầu và kiểm soát thanh quyết toán);
 • Điều phối để đảm bảo Khối Xây dựng phối hợp tốt với các Khối, Phòng ban khác của Tập đoàn và các Công ty thành viên (Phát triển dự án, Tài chính – Kế toán – Đầu tư, Kinh doanh BĐS, Quản lý khai thác vận hành, Các Công ty thành viên của chủ đầu tư…) xuyên suốt quá trình từ phát triển dự án, triển khai thi công đến bàn giao, vận hành và bảo trì, bảo dưỡng công trình;
 • Tổ chức quản lý, kiểm soát các nội dụng công việc của Khối xây dựng Tập đoàn:
 • Tổ chức quản lý và kiểm soát tổng chi phí xây dựng các dự án theo ngân sách đã được phê duyệt;
 • Tổ chức quản lý và kiểm soát công tác đấu thầu;
 • Tổ chức quản lý và kiểm soát công tác thi công của các Ban quản lý dự án độc lập, đảm bảo đúng chất lượng và tiến độ đề ra;
 • Tổ chức quản lý và kiểm soát công tác thanh quyết toán công trình thi công (bao gồm hồ sơ thanh quyết toán của thầu phụ và các đơn vị tư vấn và hồ sơ thanh quyết toán giữa tổng thầu và chủ đầu tư).
2. Chiến lược và kế hoạch
Xây dựng các quy trình hoạt động của Khối Xây dựng Tập đoàn:
 • Xây dựng và triển khai hệ thống tài liệu quản lý thuộc phạm vi trách nhiệm (các chính sách, quy định, quy trình, hướng dẫn và các loại tài liệu, biểu mẫu);
 • Xây dựng và triển khai hệ thống kế hoạch, hệ thống báo cáo, hệ thống lưu trữ thông tin nội bộ
Xây dựng chiến lược và kế hoạch triển khai nhằm đáp ứng công việc và sự phát triển của Khối Xây dựng Tập đoàn
3. Quản trị và Nhân sự
Quản lý, điều hành hoạt động của Khối Quản lý xây dựng và phát triển đội ngũ nhân sự
 • Quản lý và điều hành trực tiếp các phòng/đơn vị nghiệp vụ thuộc Khối Xây dựng tập đoàn để đảm bảo các phòng/đơn vị nghiệp vụ thực hiện công việc hiệu quả cao;
 • Xây dựng cơ cấu nhân sự hiệu quả, tham gia tuyển dụng, đào tạo & phát triển đội ngũ nhân sự của ông ty và các phòng/đơn vị nghiệp vụ;
 • Đánh giá và phê duyệt kết quả công việc của các nhân sự thuộc các phòng/ đơn vị nghiệp vụ trong phạm vi phụ trách.
III, YÊU CẦU CÔNG VIỆC
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Xây dựng, Kiến trúc, Kinh tế xây dựng hoặc các chuyên ngành liên quan;
 • Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Tối thiểu 18 năm kinh nghiệm trong công việc liên quan đến phát triển dự án, tư vấn/ thiết kế, quản lý dự án, xây dựng thi công, hoặc các công việc khác liên quan đến lĩnh vực xây dựng tại các công ty, tập đoàn quy mô lớn; trong đó có tối thiểu 8 năm ở vị trí quản lý trong lĩnh vực Quản lý xây dựng, Bất động sản;
 • Sử dụng thành thạo tiếng Anh trong công việc;
 • Có mối quan hệ tốt với các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản;
 • Có kinh nghiệm và khả năng lập kế hoạch, kiểm soát, đánh giá tiến độ, chất lượng thực hiện dự án; có khả năng xây dựng các tiêu chí đo lường hiệu quả hệ thống và điều phối thực hiện đánh giá hiệu quả công việc;
 • Am hiểu về các rủi ro của lĩnh vực quản lý xây dựng, bất động sản;
 • Am hiểu các quy định về pháp luật có liên quan đến ngành xây dựng, phát triển dự án và thị trường bất động sản (Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư…);
 • Có khả năng bao quát, quản lý và điều hành hoạt động của toàn bộ các Phòng/đơn vị nghiệp vụ thuộc Công ty tổng thầu;
 • Chủ động báo cáo, trao đổi với Chủ tịch HĐQT/TGĐ về các vấn đề kịp thời và đảm bảo các vấn đề được giải quyết triệt để;
 • Chủ động phối hợp, thúc đẩy các Khối, Phòng, Ban khác thuộc Tập đoàn để công việc được giải quyết triệt để;
 • Chủ động trao đổi với Ban Quản lý dự án, các nhà thầu tư vấn (tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát,…) và nhà thầu thi công về các vấn đề và giải pháp giải quyết vấn đề liên quan đến nâng cao hiệu quả quản lý xây dựng, thi công;
 • Có khả năng cân bằng được giữa quản lý các công việc chi tiết và quản lý các kế hoạch tổng thể, các định hướng, chiến lược dài hạn;
 • Linh hoạt trong cách thức tiếp cận và trao đổi, đồng thời vẫn rất quyết liệt để đảm bảo các phương án, kế hoạch đã thống nhất;
 • Có khả năng thích ứng cao, chịu được áp lực công việc lớn;
 • Có khả năng giải quyết, xử lý nhanh chóng các mâu thuẫn trong công việc;
 • Có khả năng kết nối được các cơ quan quản lý nhà nước, nhà thầu, đối tác và các bên liên quan;
 
IV, LƯƠNG THƯỞNG VÀ PHÚC LỢI KHÁC:

 • Mức lương cao hưởng theo năng lực
 • Được đóng BHXH (BHYT, BHXH)
 • Được tăng cấp lương theo thâm niên
 • Được tham gia vào môi trường trẻ năng động
 • Ứng viên gửi CV vào email: info@tuyendungtot.com.vn ; Hotline: 0902336805
Bạn nghĩ gì về sản phẩm này? 0