JOB SEARCH

TRƯỞNG BAN ĐẦU TƯ, KẾ HOẠCH

15/04/2022
I, THÔNG TIN KHÁCH HÀNG CỦA TUYENDUNGTOT JSC
Khách hàng của TDT là một Tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực Bất động sản rất có uy tín. Do nhu cầu mở rộng kinh doanh, Công ty cần tuyển dụng cho vị trí: TRƯỞNG BAN ĐẦU TƯ, KẾ HOẠCH

II, MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Trên cơ sở chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn, chịu trách nhiệm hoạch định & quản lý chung các hoạt động đầu tư của Tập đoàn; xây dựng Kế hoạch đầu tư; đánh giá khả thi các Dự án; tổ chức phát triển quỹ đất; tiến hành mua bán, sáp nhập tạo doanh số và lợi nhuận cho Tập đoàn.
·         Lập kế hoach thực hiện các thủ tục đầu tư của dự án cho các địa bàn được giao;Tham mưu cho lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện các trình tự triển khai dự án, đề xuất các kế hoạch cho các dự án;
·         Quản lý việc triển khai và đôn đốc, giám sát công tác Lập và thẩm định Chủ trương đầu tư, thiết kế quy hoạch, cấp phép, giao đất … theo chức năng nhiệm vụ của Ban đầu tư;
·         Thiết lập và duy trì công tác chặt chẽ với các Sở ban ngành các tỉnh và các tổ chức tư vấn thiết kế, các cơ quan chuyên môn kỹ thuật cần thiết để phục vụ công tác triển khai các hoạt động Lập và thẩm định Chủ trương đầu tư, thiết kế quy hoạch, cấp phép .. theo chức năng nhiệm vụ của Ban đầu tư;
·         Phối hợp với Lãnh đạo công ty trong các công tác ngoại giao, cung cấp thông tin kỹ thuật, biện pháp nghiệp vụ, hồ sơ kỹ thuật cho các Sở ban ngành tại dự án;
·         Giám sát và đôn đốc thực hiện công tác tiếp nhận các yêu cầu điều chỉnh thiết kế tại hiện trường để phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế hiệu chỉnh hồ sơ thiết kế, dự toán thi công cho phù hợp với điều kiện hiện trường;
·         Tham mưu với lãnh đạo để cập nhật  các thay đổi, biến động về khung pháp lý đối với các hồ sơ trong phạm vi chuyên ngành quản lý, các yếu tố điều chỉnh, bổ xung, thay thế của hồ sơ gây ảnh hưởng đến phương án quản lý dự án đầu tư hoặc bất lợi trong hiệu quả đầu tư để lãnh đạo xem xét chỉ đạo xử lý kịp thời .
·         Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo giao phó

 

III, YÊU CẦU CÔNG VIỆC

·         Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: Tài chính, Ngân hàng, Ngoại thương; 
·         Am hiểu chuyên sâu về lĩnh vực Bất động sản, Khách sạn…..
·         Có kiến thức vượt trội về Tài chính, Đầu tư & M&A.
·         Am hiểu chuyên sâu Luật & các văn bản liên quan đến Đầu tư & BĐS
·         Ít nhất 05 năm kinh nghiệm tại vị trí quản lý của các Công ty Đầu tư, Bất động sản, Tập đoàn đa quốc gia hoặc Tập đoàn, Công ty lớn của Việt Nam. trong đó có tối thiểu 3 năm ở vị trí tương đương trong các tập đoàn đầu tư bất động sản;
·         Có Tư duy Chiến lược thông qua hoạch định, phân tích đầu tư các dự án.
·         Khả năng thiết lập mục tiêu, tổ chức, lãnh đạo, kiểm soát.
·         Khả năng phân tích và đưa ra quyết định; Khả năng đàm phán, thương lượng và giao tiếp, xây dựng mối quan hệ tốt.
·         Kỹ năng quản lý, lãnh đạo và đối ngoại tốt.
·         Am hiểu sâu rộng các vấn đề liên quan đến đầu tư và kinh doanh quốc tế.

 

IV, LƯƠNG THƯỞNG VÀ PHÚC LỢI KHÁC:
Mức lương cao hưởng theo năng lực
Được đóng BHXH (BHYT, BHXH)
Được tăng cấp lương theo thâm niên
Được tham gia vào môi trường trẻ năng động

Ứng viên gửi CV vào email: info@tuyendungtot.com.vn ; Hotline: 0902336805
Bạn nghĩ gì về sản phẩm này? 0