JOB SEARCH

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT NỘI BỘ

14/12/2021
I, THÔNG TIN KHÁCH HÀNG CỦA TUYENDUNGTOT JSC
Khách hàng của TDT là một Công ty hoạt động trong lĩnh vực Bất động sản nghỉ dưỡng rất có uy tín trên thị trường Việt Nam. Do nhu cầu mở rộng kinh doanh, Công ty cần tuyển dụng cho vị trí: TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT NỘI BỘ

II, MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1. MỤC ĐÍCH CỦA VỊ TRÍ CÔNG VIỆC:

Quản lý và tham mưu cho TGĐ/ CT HĐTV trong công tác quản lý và điều hành với hệ thống kiểm soát nội bộ đảm bảo tuân thủ chuẩn mực về quy chế, quy trình, quy định của công ty ban hành.
2. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
2.1. Kiểm tra tính phù hợp, hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.
2.2. Xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, kiểm toán nội bộ hàng năm và đột xuất trình Tổng Giám đốc phê duyệt và triển khai thực hiện.
2.3. Kiểm tra và xác nhận chất lượng, độ tin cậy của báo cáo tài chính, báo cáo kế toán quản trị, báo cáo thuế, báo cáo cơ quan Bảo hiểm xã hội trước khi trình ký duyệt.
2.4. Phát hiện những sơ hở, yếu kém, gian lận trong quản lý, trong bảo vệ tài sản của Công ty; đề xuất các giải pháp xử lý.
2.5. Kip thời kiến nghị chỉnh lý quy trình, quy chế, nội quy, quy định phù hợp với hoạt động kinh doanh (nếu có).
2.6. Lập báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm về kết quả thực hiện công việc theo các chương trình công tác được phê duyệt và báo cáo kết quả kiểm tra đột xuất theo yêu cầu của Ban TGĐ, TGĐ.
2.7. Thành thạo các phần mềm quản trị Công ty đang sử dụng (Amis, Landsof, )…
3. QUYỀN HẠN
– Khi phát hiện việc vi phạm pháp lệnh kế toán – thống kê được quyền báo cáo trực tiếp TGĐ. Trường hợp không được TGĐ xử lý thỏa đáng có quyền báo cáo Chủ tịch HĐTV.
– Có quyền yêu cầu tất cả các bộ phận trong Công ty chuyển đầy đủ kịp thời những tài liệu cần thiết cho công việc kiểm tra, kiểm soát của Ban Kiểm soát nội bộ.
– Có quyền yêu cầu và giám sát các hoạt động khắc phục, hoàn thiên đối với các vấn đề mà kiểm soát nội bộ đã ghi nhận và có kiến nghị;
– Có quyền đề nghị Ban TGĐ khen thưởng và xử lý kịp thời các cá nhân trong công ty có thành tích hoặc vi phạm các quy trình, quy chế của công ty.
– Được đề nghị tuyển dụng, thuyên chuyển, nâng cấp bậc, khen thưởng, kỷ luật các CBNV trực thuộc phạm vi quản lý theo qui chế lao động và lương của Công ty.
4. TRÁCH NHIỆM
– Chịu trách nhiệm trước TGĐ/ CTHĐTV về công tác kiểm tra, kiểm soát và tuân thủ hệ thống quản lý, quy trình, quy định và quy chế của công ty và chế độ tài chính kế toán của nhà nước ban hành một cách chính xác, trung thực và kịp thời.
– Chịu trách nhiệm các công việc đã & đang đảm nhiệm cho đến kết thúc công việc cũng như kết quả và hiệu quả cuối cùng bao gồm giao việc hoặc chuyển giao công việc cho người khác phụ trách

III, YÊU CẦU CÔNG VIỆC
Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực nghỉ dưỡng;
Ưu tiên Ứng viên Có kinh nghiệm về lĩnh vực nghỉ dưỡng;
Có khả năng làm việc độc lập, quyết đoán;
Chịu được áp lực cao trong công việc
Địa điểm làm việc: Hồ Chí Minh

IV, LƯƠNG THƯỞNG VÀ PHÚC LỢI KHÁC:
Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT
– 1 năm được xét tăng lương 1 lần
– Được hưởng lương tháng 13.
– Thưởng đột xuất , thưởng sáng kiến
– Tổ chức Teambuilding hằng năm cho nhân viên
– Lương : Thỏa thuận theo năng lực
Ứng viên gửi CV vào email: info@tuyendungtot.com.vn ; Hotline: 0902336805
 
Bạn nghĩ gì về sản phẩm này? 0