JOB SEARCH

TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

09/02/2022
I, THÔNG TIN KHÁCH HÀNG CỦA TUYỂN DỤNG TỐT
Khách hàng của Tuyển dụng tốt là một công ty về Bất động sản tại Hà Nội. Hiện tại Công ty đang có nhu cầu tuyển dụng cho vị trí: Trưởng ban Tài chính Kế toán

II, MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Tham mưu cho Chủ tịch HĐQT các chế độ chính sách liên quan đến mảng Tài chính Kế toán;
- Quản lý và điều hành Ban Tài chính - Kế toán: Tuyển dụng, sắp xếp, đào tạo và hướng dẫn nhân viên thành thạo các công việc phần hành. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch HĐQT về hoạt động của Ban TC-KT;
- Tổ chức thực hiện các quy trình nghiệp vụ kế toán đáp ứng yêu cầu quản lý của Công ty;
- Xây dựng các quy trình nhằm kiểm soát các khoản chi phí hoạt động, chi phí đầu tư mua sắm TSCĐ, chi phí đầu tư XDCB đảm bảo chặt chẽ hiệu quả;
- Lập kế hoạch ngân sách và phương án sử dụng quản lý nguồn vốn;
- Kiểm soát chi, quản lý các công tác kế toán dự án, kế toán tập đoàn, kế toán các công ty liên kết, kế toán thuế;
- Kiểm tra, soát xét chứng từ kế toán liên quan đến hoạt động thu chi của Công ty đảm bảo theo đúng quy định pháp luật, công ty;
- Kiểm tra hồ sơ kê khai thuế hàng tháng, báo cáo tài chính theo quy định, hồ sơ quyết toán thuế năm, báo cáo tài chính năm theo quy định hiện hành gửi các cơ quan chức năng;
- Lập báo cáo quản trị đình kỳ kịp thời cho Chủ tịch để phục vụ cho các quyết định quản lý đạt hiệu quả;
- Chủ trì làm việc với các cơ quan kiểm toán độc lập, cơ quan thuế, các cơ quan hữu quan khác về các vấn đề liên quan đến Tài chính, Kế toán của hệ thống.
- Thực hiện những công việc theo sự phân công của Chủ tịch và Ban TGĐ.
 
III, YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Giới tính: Nam / Nữ
Tuổi: 35 - 45

- 5 năm kinh nghiệm trở lên vị trí tương đương trong lĩnh vực kế toán bất động sản. Đã tham gia từ 01 dự án chung cư của Chủ đầu tư từ khi chuẩn bị đầu tư đến khi quyết toán thuế.
- Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.
- Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán, chuẩn mực chế toán.
- Tổ chức thực hiện thành thạo các báo cáo tài chính công ty.
- Tổ chức thực hiện đúng các quy định về các chính sách thuế và tham mưu các giải pháp về việc tiết kiệm chi phí thuế, đã có kinh nghiệm làm việc với các cơ quan thanh tra thuế.
- Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.
- Am hiểu chính sách kế toán, thuế, các luật liên quan đến họat động kinh doanh bất động sản.
- Am hiểu về kế toán trong xây dựng dự án, bồi thường giải tỏa
- Thành thạo các quy định về chính sách thuế và các chuẩn mực kế toán.
- Có kỹ năng giao tiếp với các cơ quan ban ngành liên quan.
- Có kỹ năng quản trị, điều hành, kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh doanh của công ty.

IV, LƯƠNG THƯỞNG VÀ PHÚC LỢI KHÁC
 
Mức lương hấp dẫn : thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực thực tế.
- Chế độ nâng lương linh hoạt; thưởng và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.
- Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, cầu tiến, đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị, vật dụng… phục vụ tốt nhất cho công việc.
- Được đào tạo, nâng cao về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và các kỹ năng mềm khác.
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định Pháp luật và công ty
Ứng viên gửi CV vào email: info@tuyendungtot.com.vn ; Hotline: 0902336805

 


Bạn nghĩ gì về sản phẩm này? 0