JOB SEARCH

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

17/12/2021
I, THÔNG TIN KHÁCH HÀNG CỦA TUYENDUNGTOT JSC
Khách hàng của Tuyển dụng Tốt là tập đoàn đa ngành nghề. Do yêu cầu phát triển, Tập đoàn cần tuyển dụng vị trí: TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

II, MÔ TẢ CÔNG VIỆC
TRÁCH NHIỆM

 • Hỗ trợ Giám đốc Hành chính – Nhân sự và Phó phòng phụ trách Nhân sự hoàn thành các nhiệm vụ được phân công.
 • Triển khai các công việc theo phân công của Giám đốc Hành chính – Nhân sự và Phó phòng phụ trách Nhân sự để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phòng Hành chính – Nhân sự một cách thuận lợi, có hiệu quả kinh tế và không trái pháp luật;
 • Chịu trách nhiệm trước Phó phòng phụ trách Nhân sự, Giám đốc Hành chính – Nhân sự & Ban Lãnh đạo đối với công việc được giao;
 • Phối hợp với các phòng ban chức năng trong thực hiện công việc đạt hiệu quả cao;
 • Tuân thủ chấp hành các quyết định của Giám đốc Hành chính – Nhân sự và Ban Lãnh đạo Tập Đoàn;
 • Tuân thủ nội quy, quy định của Tập Đoàn;
 • Thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên và đột xuất theo quy định của Tập Đoàn;
 • Chịu sự điều động công tác của Giám đốc Hành chính – Nhân sự và Ban Lãnh đạo tuân thủ theo quy định pháp luật hiện hành.
 • Xây dựng chiến lược và kế hoạch đào tạo phát triển nguồn nhân lực phù hợp với chiến lược phát triển của Tập đoàn và phù hợp với quy hoạch nguồn nhân lực
 • Xây dựng kế hoạch, nội dung đào tạo tổng thể nhất quán với chiến lược phát triển của Tập đoàn và phù hợp với quy hoạch nguồn nhân lực (gồm đào tạo nội quy, quy trình, chuyên môn, nghiệp vụ và nâng cao)
 • Triển khai đào tạo theo kế hoạch hàng năm (nội bộ hoặc thuê ngoài)
 • Thực hiện chương trình đào tạo hội nhập cho cán bộ nhân viên mới; xây dựng đội ngũ giảng viên đào tạo nội bộ; phối hợp với các giảng viên đào tạo nội bộ/ đơn vị thuê ngoài triển khai các chương trình đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, quy trình, quy định áp dụng tại Tập Đoàn và các công ty thành viên;
 • Tổ chức triển khai các khóa đào tạo phát triển kỹ năng cũng như chuyên môn cho cán bộ nhân viên;
 • Phối hợp tổ chức đào tạo, hướng dẫn triển khai áp dụng các tài liệu đã duyệt ban hành cho các phòng ban trong Tập Đoàn và các đơn vị thành viên;
 • Trình Ban Lãnh đạo quyết định việc cử cán bộ, nhân viên đi công tác, học tập, bồi dưỡng khảo sát trong nước và nước ngoài;
 • Đánh giá hiệu quả đối với từng chương trình đào tạo, nhóm đối tượng đào tạo nhằm đề xuất và triển khai các giải pháp cải tiến các chương trình đào tạo;
 • Thu thập các ý kiến phản hồi sau đào tạo, đề xuất và triển khai các giải pháp để cải tiến các chương trình đào tạo;
 • Giám sát hiệu quả đào tạo và đánh giá hiệu quả vận dụng vào công việc/ phát triển cá nhân sau đào tạo;     
 • Quản lý chi phí và ngân sách cho đào tạo;
 • Đề xuất các khoản chi cho đào tạo, xây dựng ngân sách đào tạo để trình phê duyệt;
 • Quản lý chi phí đào tạo, chủ động triển khai bám sát theo ngân sách đã duyệt;
 • Xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo định hướng thu hút, giữ chân nhân tài và xây dựng kế hoạch truyền thông nội bộ;
 • Phối hợp với tư vấn xây dựng văn hóa, bản sắc cho doanh nghiệp;
 • Xây dựng kế hoạch truyền thông nội bộ, hoạt động với vai trò đem văn hóa doanh nghiệp đến với CBNV và hỗ trợ nhân viên duy trì văn hóa, bản sắc doanh nghiệp;
 • Định kỳ 1 năm rà soát và đánh giá văn hóa doanh nghiệp tại Tập Đoàn và các công ty thành viên đưa ra các nhận định và các kế hoạch hành động cho năm tiếp theo;
 • Xây dựng và tổ chức các chương trình đào tạo, giáo dục về văn hóa doanh nghiệp cho CBNV Tập Đoàn và các CTTV
 • Xây dựng các chương trình đào tạo, giáo dục về văn hóa doanh nghiệp cho cán bộ nhân viên Tập Đoàn và các công ty thành viên;
 • Xây dựng và quản lý các kênh thông tin nội bộ trong Tập Đoàn
 • Xây dựng, phát triển, và quản lý các kênh truyền thông nội bộ như bản tin email, bảng tin, standee, radio, tạp chí nội bộ, mạng xã hội nội bộ…
 • Thực hiện truyền thông nội bộ về các vấn đề, nội dung quan trọng của Tập Đoàn;
 • Cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho nhân viên về nội dung, kế hoạch, mục đích, mục tiêu của đơn vị mình;
 • Thực hiện phổ biến các chính sách, quy trình mới (chính sách nhân sự, nội quy, quy trình…);
 • Cung cấp thông tin quan trọng về các hoạt động, sự kiện, hay thành tích nổi bật của đơn vị;
 • Tổ chức xây dựng văn hóa nội bộ qua các hoạt động, chương trình thi đua khen thưởng, teambuilding, sự kiện nội bộ lễ, Tết
 • Xây dựng các chương trình thi đua khen thưởng, chương trình tổng kết (tổng kết hoạt động, sự kiện, tin tức, vinh danh cá nhân và phòng ban xuất sắc) để tạo động lực/khích lệ/cổ vũ cho cán bộ nhân viên;
 • Xây dựng và tổ chức thực hiện các buổi tọa đàm, các chương trình gắn kết, các chương trình truyền đạt văn hóa tổ chức cho Tập Đoàn và các công ty thành viên;
 • Tổ chức hội nghị Lãnh đạo (Leadership Town-halls);
 • Tổ chức các cuộc thi, trò chơi nội bộ, chương trình team buildings cho nhân viên;
QUYỀN HẠN:
 • Được đề xuất Giám đốc Hành chính – Nhân sự và Phó phòng phụ trách Nhân sự tổ chức công việc phù hợp và hiệu quả;
 • Được phân công, đôn đốc công việc với chuyên viên/ nhân viên thuộc phạm vi quản lý;
 • Thực hiện các nhiệm vụ công việc thuộc chức năng nhiệm vụ;
 • Thực hiện các quyền khác theo sự ủy quyền của Ban Lãnh đạo.
III, YÊU CẦU CÔNG VIỆC
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Nhân sự, Quản lý nguồn nhân lực, Quản trị nhân sự và các chuyên ngành liên quan khác;
 • Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự - đào tạo;
 • Có kiến thức chuyên sâu về quan hệ lao động và am hiểu về tâm lý con người;
 • Nắm vững các quy định Pháp luật hiện hành về lao động (Các kiến thức về luật doanh nghiệp, luật lao động, luật BHXH, luật Thuế TNCN… và các quy định pháp luật khác liên quan tới tổ chức hoạt động của một doanh nghiệp/Tập Đoàn);
 • Có khả năng làm việc trong môi trường tập thể;
 • Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thương thuyết, giải quyết tình huống tốt;
 • Có khả năng sử dụng phần mềm tin học văn phòng, thông thạo PowerPoint và Excel;
 • Có khả năng đọc hiểu, giao tiếp tiếng Anh thành thạo;
 • Có sức khoẻ tốt để đảm bảo công việc và có ý thức gắn bó lâu dài với Tập Đoàn.
IV, LƯƠNG THƯỞNG VÀ PHÚC LỢI KHÁC:
 • Mức lương cao hưởng theo năng lực
 • Được đóng BHXH (BHYT, BHXH)
 • Được tăng cấp lương theo thâm niên
 • Được tham gia vào môi trường trẻ năng động
 • Ứng viên gửi CV vào email: info@tuyendungtot.com.vn ; Hotline: 0902336805
 
 


Bạn nghĩ gì về sản phẩm này? 0