JOB SEARCH

TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ KHÁCH SẠN 4 SAO

06/06/2022
I, THÔNG TIN KHÁCH HÀNG CỦA TUYENDUNGTOT JSC
Khách hàng của Tuyển dụng Tốt là một khách sạn 4 sao tại Hà Nội. Do yêu cầu phát triển, khách sạn cần tuyển dụng vị trí: TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ.

II, MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Tham mưu cho Ban Lãnh đạo các vấn đề có tính chiến lược về cơ cấu tổ chức nhân sự, hoạch định và phát triển nguồn nhân lực, chế độ phúc lợi cho người lao động tại Khách Sạn
- Dự báo nguồn nhân lực trong tương lai và có kế hoạch kế thừa, thay thế phù hợp với từng giai đoạn phát triển
- Xây dựng kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực ngắn hạn và dài hạn cho Khách Sạn
- Xây dựng định biên nhân sự, chi phí nhân sự hàng năm; Đề xuất phương án tổ chức, sắp xếp nhân sự nhằm tối ưu hóa nguồn lực và tối thiểu hóa chi phí nhân lực.
- Cùng ban giám đốc xây dựng  và hoàn thiện bộ mẫu báo cáo chuẩn và hệ thống quản lý nhân sự đối với các các Bộ Phận.
- Chịu trách nhiệm thiết lập, triển khai, quản lý và cải tiến các chính sách, quy định, quy chế, quy trình liên quan đến hoạt động quản trị nguồn nhân lực áp dụng cho Khách Sạn
- Xây dựng, Quản lý và đề xuất các chính sách, chế độ đãi ngộ cho người lao động.
- Xây dựng bộ quy chuẩn về văn hóa doanh nghiệp và truyền thông nội bộ.
- Thực hiện những công việc khác do Lãnh đạo giao phó

III, YÊU CẦU CÔNG VIỆC
· Yêu cầu về trình độ học vấn và kiến thức chuyên môn:
- Tốt nghiệp Đại học trong và ngoài nước các chuyên ngành có liên quan.
- Hiểu biết và có kinh nghiệm chuyên sâu về  Nhân sự
- Am hiểu Luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật thuế TNCN.
· Yêu cầu về kinh nghiệm, kỹ năng và phẩm chất:
- Có ít nhất từ 03 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí quản lý tương đương. Ưu tiên UV đã có kinh nghiệm mảng Hospitality, F & B
- Có phẩm chất, tố chất lãnh đạo, quản lý.
- Có sức khỏe tốt, tư cách đạo đức tốt; hiểu và luôn tuân thủ các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp.
- Có năng lực phân tích, tổng hợp và đề xuất giải pháp.
- Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định.
- Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe, truyền thông, thuyết trình, thương lượng và đàm phán.
- Sử dụng thành thạo 4 kỹ năng Tiếng Anh và các kỹ năng máy tính trong công việc.

IV, LƯƠNG THƯỞNG VÀ PHÚC LỢI KHÁC
- Mức lương cao hưởng theo năng lực
- Được đóng BHXH (BHYT, BHXH)
- Được tăng cấp lương theo thâm niên
- Được tham gia vào môi trường trẻ năng động

Ứng viên gửi CV vào email: info@tuyendungtot.com.vn ; Hotline: 0902336805
Bạn nghĩ gì về sản phẩm này? 0